Resor

/Resor

Trängselskatt – Så gör du avdrag för trängselavgiften

Trängselskatt Trängselskatt finns nu i Stockholm och Göteborg och på mellan 10 och 20 kr beroende på när man kör ut och in i staden. Maximal trängselavgift är 60 kr per dygn. Juli månad är dock avgiftsfri. Det är ägaren av bilen som ska betala skatten. Undantagna från trängselskatt är diplomatbilar, utryckningsfordon, bussar (totalvikt

Arbetsresor – Så gör du avdrag för resor med taxi, bil och cykel till och från arbetet

Arbetsresor. Endast den del av kostnaderna för resa till jobbet som överstiger 10 000 kr är avdragsgill. Även med en månads semester så kan det ofta bli avdrag för tolv månadskort. Halva semestern kan ju ligga i juli och andra halvan i augusti. Avdrag för två årskort samma år går dock inte enligt rättsfall under

Reseavdrag – Så gör du avdrag för resor, affärsresor och konferensresor

Reseavdrag. Utgifter för studieresor, affärsresor eller konferensresor får dras av om de varit nödvändiga för intäkternas vidmakthållande eller om arbetsgivaren beordrat resorna. Det gäller både inrikes och utrikes resor. Dyrbara utlandsresor beordras dock sällan av arbetsgivaren, och kan därför vara svåra att få dra av. För avdrag krävs därför – förutom att resan varit nödvändig

Leasingbil – Så deklarerar du du leasingbilen privat eller på företaget

Deklarera leasingbil Leasingbil. Hur leasingbilen ska behandlas i deklarationen beror på vem som betalar för bilen: 1. Betald av företaget Om det är en leasingbil, som betalas av företaget, betraktas bilen som en förmånsbil hos den anställde. Värdet av det privata nyttjandet måste då tas upp som inkomst. Se bilförmån. Förmånsvärdet minskas med vad den

Hemresor – Dra av för resor från arbetsorten till hemorten

Avdrag för hemresor för den som har bostad på både arbetsort och hemort medges om avståndet mellan hemmet och arbetet är minst fem mil och i regel med en hemresa i veckan och med billigaste färdmedel. Avdrag kan också ges för flygresa även om den är lite dyrare än resa med buss eller tåg. Det

Bil till jobbet – Så gör du avdrag för egen bil till jobbet och i tjänsten

Bil till jobbet. Schablonavdraget för bil till jobbet med egen bil är lika stort oberoende av hur många mil man kör men måste uppfylla något av kraven enligt nedan. Se Snabbfakta. Avdrag medges även om man har bilförmån, men avdraget är då beroende av om det är en bensindriven bil eller en dieselbil. Avdrag medges

Egen bil i tjänsten – Så drar du av när du kör egen bil i arbetet

Den skattefria milersättningen för den som använder egen bil i tjänsten är lika stort som schablonavdragen för bilavdrag för arbetsresor. Schablonen gäller personbilar med plats för upp till åtta passagerare. Beloppet gäller även för egenföretagare som använder personbil i verksamheten. Se Snabbfakta. Om ersättningen uppgår till schablonbeloppet ska ersättningen inte tas upp eller något avdrag

Bilförmån – Alla råd du behöver för din tjänstebil och bilförmån

Bilförmån Normalvärdet av tjänstebilen är summan av en viss procent av nybilspriset och 31,7 % av prisbasbeloppet. Procentsatsen är nio med tillägg av tre fjärdedelar av statslåneräntan. Normalvärdet ökas, om nybilpriset är större än 7,5 ggr prisbasbeloppet, och minskas om exempelvis bilen används mycket i tjänsten, mer än 3 000 mil och även i en