Fritidshus beskattas vid försäljning på samma sätt som andra småhus som används för bostadsändamål. Se privatbostadsfastighet – försäljning.

Läs under uthyrning, tillsynsresa och privatbostadsfastighet om reglerna vid uthyrning av fritidshus. Uppskov med kapitalvinstskatt gäller ej fritidshus.

§ Mantalsskrivning i sommarstuga godtogs, RÅ 1984 1:11.

Råd för fritidsbostäder

sommarstuga fritidshusFlytta villavinsten till fritidshuset

Du och din maka bor i en villa som ökat kraftigt i värde och därmed har en stor framtida vinstskatt. Ni funderar på att sälja och flytta till fritidshuset. Men för att få uppskov med vinstskatten vid en bostadsförsäljning måste man köpa en ny dyrare bostad som ska vara en permanentbostad.

För att uppfylla dessa krav kan ni först ge bort fritidshuset till någon annan, exempelvis ett barn. Ni säljer sedan villan och köper fritidshuset av barnet som ju är ny ägare. Det går då att få uppskov med att betala kapitalvinst på villaförsäljningen. Se vidare uppskov. Men tänk på att det blir stämpelskatt vid det extra köpet, och att detta kan försämra kalkylen.

Flytta inte till fritidshuset

Den som har planer på att bosätta sig utomlands bör se upp med att skriva sig på sitt svenska fritidsbostad. Fritidshuset kan då betraktas som permanentbostad, och har man en sådan kvar i Sverige anses man normalt fortsatt bosatt i Sverige. Att ha ett fritidshus i Sverige godtas däremot för den som flyttar till ett annat land och vill bli skattskyldig där. Se vidare utflyttning.

Läs mer om fritidshus

Husförsäljning – Så gör du avdrag vid försäljning av villa och bostadsrätt

Godkända rot- och rutavdrag

Småhus – skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter

Typkoder