Fritidshus blir beskattade vid försäljning på samma sätt som andra småhus som man använder för bostadsändamål. Se privatbostadsfastighet – försäljning.

Du kan läsa mer under uthyrning, tillsynsresa och privatbostadsfastighet om reglerna vid uthyrning av fritidshus. Uppskov med kapitalvinstskatt gäller ej fritidshus.

Rättsfall för fritdshus

§ Mantalsskrivning i sommarstuga blev godtagen, RÅ 1984 1:11.

Vad är ett fritidshus?

Det finns ingen definition på vad ett fritidshus är i laglig mening men man kan tolka det som ett småhus som inte är avsett för permanent boende. 

Råd vid försäljning

Flytta villavinsten till fritidshuset

Du och din maka bor i en villa som ökat kraftigt i värde och därmed har en stor framtida vinstskatt. Ni funderar på att sälja och flytta till fritidshuset. Men för att få uppskov med vinstskatten vid en bostadsförsäljning måste man köpa en ny dyrare bostad som ska vara en permanentbostad.

sommarstuga fritidshus

För att uppfylla dessa krav kan ni först ge bort fritidshuset till någon annan, exempelvis ett barn. Ni säljer sedan villan och köper fritidshuset av barnet som ju är ny ägare. Det går då att få uppskov med att betala kapitalvinst på villaförsäljningen. Se vidare uppskov. Men tänk på att det blir stämpelskatt vid det extra köpet, och att detta kan försämra kalkylen.

Flytta inte till fritidshuset

Den som har planer på att bosätta sig utomlands bör se upp med att skriva sig på sitt svenska fritidsbostad. Fritidshuset kan man då betrakta som permanentbostad, och har man en sådan kvar i Sverige anser man normalt fortsatt bosatt i Sverige. Att ha ett fritidshus i Sverige godtar man däremot för den som flyttar till ett annat land och vill bli skattskyldig där. Se vidare utflyttning.

Här kan du läsa mer om fritidshus

Husförsäljning – Så gör du avdrag vid försäljning av villa och bostadsrätt

Godkända rot- och rutavdrag

Småhus – skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter

Typkoder för hus

Här hittar du typkoder för fastigheter