Äger du en jordbruksfastighet eller en skogsbruksfastighet och behöver göra tillsynsresor? Då har du möjlighet att göra avdrag för den resan?

Vad är en tillsynsresa?

Den som till exempel äger en näringsfastighet eller ett skogsbruk som räknas som näringsverksamhet kan få dra av för tillsynsresa för att sköta tillsynen. Men kravet är att den ska ligga minst 2 kilometer från bostaden och du får endast göra avdrag för det billigaste resesättet.

avdrag tillsynsresa skogsbrukSå gör du avdrag för tillsynsresan

Du får enbart göra avdrag för det billigaste färdmedlet. Om det till exempel inte finns kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel får man göra avdrag för resa med bil. Det kan både vara privat bil eller förmånsbil.

Aktiv deltagande ger bättre avdrag för tillsynsresa

Deltar du aktivt i skogs- eller jordbruket får du göra avdrag för fler resor. Men deltar du endast passivt får du max göra avdrag för två resor per år. Den som hyr ut privatbostad bör kunna få avdrag för resa som förvaltningsutgift.

Här kan du läsa mer om avdrag för resor

Avdrag för resor – Här är avdragen för arbetsresor och tjänsteresor