Den som äger en näringsfastighet eller ett skogsbruk som räknas som näringsverksamhet kan få dra av för tillsynsresa för att sköta tillsynen. Kravet är att den ska ligga minst 2 kilometer från bostaden och du får endast göra avdrag för det billigaste resesättet.

Aktiv deltagande ger bättre avdrag för tillsynsresa

avdrag tillsynsresa skogsbrukDeltar du aktivt i skogs- eller jordbruket får du göra avdrag för fler resor. Deltar du endast passivt får du max göra avdrag för två resor per år.

Den som hyr ut privatbostad bör kunna medges avdrag för resa som förvaltningsutgift.

Läs mer om avdrag för resor

Avdrag för resor – Här är avdragen för arbetsresor och tjänsteresor