Vad är rotavdrag och rutavdrag?

ROT-avdrag och RUT-avdrag är förkortningarna för de skattestimulanser som lämnats till reparationer och underhåll på privatbostäder och hushållstjänster. Dessa avdrag räknar man ihop och får inte överstiga 50 000 kronor per person och år. 50 procent av kostanden på rutavdrag får man göra avdrag för och motsvarande för rot är 30 procent.

Beloppet, skattereduktionen, dras direkt på fakturan och sedan får den som utfört arbetet ansöka om att få pengarna av skatteverket. Fakturor med arbetskostnaden noggrant specificerad kan också skickas in av bostadsägaren till skatteverket, som sedan reducerar skatten med halva arbetskostnaden. I deklarationen ska sedan köparen dra av skattesubventionen ifrån skatten. Det blir då avdrag endast om det finns tillräckligt stor skatt att dra skattereduktionen ifrån.

Tidigare kunde privatpersoner som köpt en tjänst också ansöka om skattereduktion på skatteverkets blankett SKV 4501. Den möjligheten finns inte längre.

rot-avdrag, målare, pensel

Så stort är ROT-avdraget

Privatpersoner kan få skattereduktion för ombyggnad och reparation av privata permanentfastigheter, fritidshus och bostadsrätter. Avdraget är maximalt 50 000 kronor per person och år och 30 procent av kostnaden får dras av. Två makar kan alltså anlita hantverkare för upp till 333 000 kr i arbetskostnad och då få tillbaka 100 000 kr på skatten.

ROT-avdrag ges inte för nybyggnation samt om- och tillbyggnadsarbeten på nybyggda småhus under den tid dessa är helt befriade från kommunal fastighetsavgift. Ej heller för arbeten som utförs under det år som ett nybyggt småhus tas i bruk. ROT-avdrag medges inte heller om huset eller lägenheten är uthyrd till utomstående (RÅ 2010 ref 109) och ej heller för fristående växthus eller bredbandsarbeten utanför tomtgränsen. HFD 2012 ref 47. Läs mer om avdrag för internet och bredband.

Godtagna rottjänster

 • Altan
 • Badrum
 • Balkong
 • Bergvärme
 • Brunnsborrning
 • Dränering
 • Garage
 • Kakelugn
 • Kommunalt
 • VA
 • Markarbeten
 • Markiser
 • Målningsarbeten
 • Om- och tillbyggnad
 • Skorsten
 • Takarbeten
 • Tilläggsisolering
 • Trappa

Rot-avdrag som inte är godkända

 • Värmepump
 • Anläggningsarbete
 • Asfaltering
 • Bortforsling
 • Friggebod
 • Installationer
 • Gräsmatta
 • Persienner
 • Skadedjur
 • Staket
 • Stensättning
 • Bryggor

Råd om ROT-avdrag

Råd till hantverkare

Det stora problemet för hantverkare som utför rotarbete är att de inte får ut pengar för rotavdraget om kunden redan utnyttjat maximalt rotavdrag eller inte har så stort inkomst att det blir något ROT-avdrag. Skriv därför helst avtal om arbetet innan detta sätts igång. Då kan kunden försäkra att hen har rätt till rotavdrag och ska betala om företaget inte får ut några pengar av skatteverket. Specificera också noga på fakturan vad som är arbete och skriv på fakturan att du kan kräva tillbaka den avdragna skatten av kunden om skatteverket vägrar att betala till företaget.

Var noggrann så att du fyller i ansökningsblanketten till skatteverket på rätt sätt. Om du till exempel missar fastighetsbeteckning eller något annat får du vänta länge på att få pengar av skatteverket.

Ju fler ägare desto bättre

ROT-avdraget för småhus och bostadsrätter är kopplat till person och inte beroende av hur stor del personen äger av fastigheter. Genom gåva av en mindre del fastigheten eller bostadsrätten blir det ytterligare ett ROT-avdrag.

Så stort är RUT-avdraget

Rutavdraget är 50 000 kr per person och år. 50% av arbetskostnaden får man dra av.

För att få skattelättnad ska arbetet vara utfört i eller i anslutning till köparens (eller dennes förälders) bostad eller fritidshus, och den som utför arbetet ska ha F-skatt. Skattereduktionen gäller i första hand tjänster som räknas till »hushållsarbetets kärna«. Hit hör hushållsarbete som städning, klädtvätt och matlagning, omsorg, tillsyn och liknande personlig hjälp, exempelvis barnpassning, hämtning och lämning av barn på dagis samt skjuts till och från fritidsaktiviteter, gräsklippning och snöskottning samt också läxhjälp, prop 2012/13:14.

Däremot inte för kemtvätt, avhämtning av mat och catering, reparationer av hushållsmaskiner, sotning och avloppsrensning. Dessutom blir det ingen reduktion för arbete som man fått försäkringsersättning för eller arbete som någon närstående (person eller företag) utför. Även resekostnader ger inte skattereduktion.

Råd om RUT-avdrag

Glöm inte flyttstädningen!

Behöver du flyttstäda en normalstor villa kan kosta från 5 000 kr och uppåt. Därför bör du inte glömma att även ansöka om skattereduktion för flyttstädningen, dock går det inte för städning efter avliden förälder.

Hushållstjänster som löneförmån

Om du kan få din arbetsgivare att betala för städhjälp i ditt hem kan du helt slippa skatt på den förmånen. Har du hög inkomst får du till och med skattepengar tillbaka för att du har städhjälp. Det beror på att reglerna för hushållstjänster som löneförmån är ändrade:

Arbetsgivaren lämnar kontrolluppgift på förmånen. Den anställde betalar skatt och arbetsgivaren arbetsgivaravgifter på förmånen.

I deklarationen året efter får den anställde automatisk skattereduktion – halva förmånsvärdet i skattesänkning, precis som privatpersoner som själva ansöker om skattereduktion.

Frågan är då vad som är bäst för den anställde – att få städhjälp som löneförmån eller att själv betala städhjälpen och sedan ansöka om skattereduktion?

Om du kan få arbetsgivaren att betala för städhjälp utan att du får löneminskning lönar det sig naturligtvis alltid att säga ja till städhjälp. Löneavdraget är dock ofta inte lika stort som städkostnaden, och då lönar det sig att försöka få förmånen. Då slipper du också allt krångel med att varje år ansöka om skattereduktion.

För en fåmansföretagare med ett aktiebolag som själv kan besluta om städförmån till sig själv blir den totala skatten ungefär lika stor i jämförelse mellan ökad lön till företagaren eller en lika stor förmån. Men om företagaren kan få lägre skatt än lön genom utdelning eller försäljning av bolagets aktier kan förmånsalternativet vara det bästa.

Godtagna rut-avdrag

De här avdragen godtar Skatteverket.

 • Barnpassning
 • Flyttstädning
 • Fotvård
 • Fönsterputsning
 • Gräsklippning
 • Barnhämtning
 • Läxhjälp
 • Matlagning
 • Trädgårdsarbete
 • Nattvak
 • Snöskottning
 • Klädtvätt
 • Catering

RUT-avdrag som inte godtags

De här skatteavdragen godkänner inte Skatteverket.

 • Djurpassning
 • Flyttkostnad
 • Kemtvätt
 • Sjukvård
 • Hemkörning (mat)

Mer om ROT-avdrag och RUT-avdrag

Här kan du läsa mer om ROT- och RUT-avdrag samt vilka regler som gäller.