reporäntaReporänta är riksbankens vanligaste styrränta. Den avgör vilken ränta som bankerna betalar vid lån från riksbanken. Den avgör också vilken ränta bankerna betalar när de lånar av varandra och styr till stor del nivån på den rörliga boräntan och bankernas insättningsränta. Se även statslåneränta.

Läs mer om reporänta

Statslåneräntan – Vad är Statslåneränta och vad används den till?

Basbelopp

Riksbanken