Genom pensionssystemet med inkomstgrundad ålderspension infördes begreppet inkomstbasbelopp, som är ett inkomstindex som följer löneutvecklingen i Sverige. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. Se Snabbfakta.

Inkomstbasbeloppet används bland annat för beräkning av högsta möjliga pensionsgrundande inkomst för inkomstgrundad ålderspension och därmed anpassningen av pensionerna till inkomstindex. Se pensionssystem. Det används också för att beräkna lönebaserad del av kapitalbeskattat utrymme i fåmansföretag, se fåmansföretag- 3:12-reglerna.

InkomstbasbeloppLäs mer om inkomstbasbelopp

Kulturarbete – Så får du göra avdrag som kulturarbetare

Skatteuträkning – Så räknar du ut din skatt på förvärvsinkomsten

Pension – Så fungerar pensionssystememet och PPM i Sverige

Pensionsmyndigheten om basbelopp