Ett effektivt sätt att spara är att lägga undan pengar varje månad och placera i värdepapper. Det ger ett regelbundet sparande där du drar pengarna innan du hinner att spendera dom. Genom att placera pengarna i värdepapper löpande så blir du heller inte lika känslig för tillfälliga upp- och nergångar. Men hur går man tillväga rent praktiskt om man hellre vill månadsspara i aktier istället för traditionellt fondsparande?

Månadsspara i fonder

Att månadsspara i fonder kan du göra hos dom flesta nätmäklare. Till exempel genom att välja ett antal fonder som du köper månadsvis för ett visst belopp. Problemet med fonder är att du kommer betala en förvaltningsavgift årligen för dessa fonder. Äger du fonderna under lång tid kommer en stor del av din avkastning gå till dessa avgifter. Man bör alltså undvika att månadsspara i fonder med hög förvaltningsavgift under lång tid.

Månadsspara i aktier

Månadsspara i akterDet är tyvärr väldigt svårt att hitta en aktör där du kan månadsspara i aktier. Själva orderläggningen vid ett aktieköp bygger på att du lägger en order som sedan matchas i en orderbok. Det finns ingen garanti att din order går igenom till ett visst pris. Det gör själva månadssparandet svårt att genomföra i praktiken. Ändå så marknadsför sig många nätmäklare  idag med att man ska månadsspara i aktier trots att det snarare rör sig om ett sparande i likvida medel. Idag finns endast en aktör på marknaden som erbjuder äkta månadssparande i aktier. Det sker genom så kallad fraktionshandel. Det innebär att man köper en del av en aktie vilket gör dyra tech-aktier som till exempel Tesla betydligt enklare att köpa. Det ger också möjligheten att välja ut en portfölj som du kan månadsspara i.

Så månadssparar du i praktiken

Så här sätter du upp ett månadssparande i aktier i praktiken.

  1. Välj ett tiotal aktier till din portfölj. Tänk på att sprida riskerna när det gäller till exempel bransch och valuta.
  2. Välj ett belopp som du kan avvara varje månad. Välj ett belopp som gör att du inte behöver avbryta eller skjuta upp sparandet under året.
  3. Välj ett datum som dragningen ska ske. Det kan vara bra att ta ett datum nära din löneutbetalning som möjligt så du inte lockas av att ta av dina sparpengar.
  4. Låt nu dina placeringar växa.

Att tänka på när du ska månadsspara i aktier

  • Börsen kommer att gå upp och ned. Meningen med ett månadssparande är att du ska slippa oroa dig för det. Genom ett regelbundet sparande påverkas du inte lika mycket av tillfälliga svängningar.
  • Se till att sprida ditt sparande i olika branscher, länder, valutor och storlek på bolag.
  • Månadsspara inte i ett större belopp än du kan hantera. Annars finns risken att du avbryter sparandet och du går miste om den långsiktiga effekten av sparandet.