Investering är ett hett ämne som har fått ett större genomslag på senare år. En anledning är att det har blivit enklare för privatpersoner och företag att hitta, köpa och sälja tillgångar på egen hand. En annan är att det finns fler tillgångsslag att välja mellan. Två av de mest populära är aktier och CFD-kontrakt och vi har tagit en närmare titt på dem. 

Källa: Unsplash

CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är ett sätt att handla med aktier, och andra tillgångar, utan att faktiskt ta över ett ägandeskap. CFD står för ”contract for difference” och heter marginalkontrakt på svenska. I stället för att köpa och sälja tillgångar som aktier, valutor eller råvaror spekulerar investerare på tillgångarnas värdeutveckling.

Om du till exempel är intresserad av att spekulera på värdeutvecklingen för en AMC aktie, som är en andel i den amerikanska biografkedjan AMC Entertainment, kan man öppna ett marginalkontrakt. Du kan då välja att antingen spekulera på att värdet faller eller stiger. Om du tror att priset stiger väljer du ett köpkontrakt. Om du tror att det faller väljer du ett säljkontrakt. Om värdet rör sig i den valda riktningen stänger du kontraktet när du är nöjd med utvecklingen. Vinsten är skillnaden från att kontraktet öppnades till dess att det stängdes.

Aktier

Aktier är en av de vanligaste tillgångarna att investera i. Den som äger aktier äger andelar i ett eller flera bolag. Ju fler aktier man äger i ett och samma bolag, desto större del av bolaget äger man. Aktier är fysiska värdepapper som köps och säljs. Värdepappret är ditt ägarbevis och kan ge dig rättigheter som rösträtt i bolaget och rätt till utdelning.

Målet för de flesta aktieinnehavare är att investera i aktier som kommer att stiga i värde med tiden. Om du till exempel köper 10 aktier för 1 000 kronor och säljer dem tre år senare för 5 000 kronor har du gjort en vinst på 4 000 kronor.

Källa: Unsplash

 

Avgift, avdrag & beskattning

En stor skillnad mellan aktier och CFD-kontrakt är avgifterna. Vid ett aktieköp betalar investeraren först priset för aktierna. Sedan betalar de en kommission till aktiemäklaren. CFD-kontrakt handlas med hävstänger, vilket innebär att investerare inte behöver gå in med hela beloppet. De kan låna en del av sin handelsmäklare. Det finns en viss risk med detta eftersom en förlustaffär kan bli större än det ursprungliga beloppet och ska betalas tillbaka. Det tillkommer däremot ingen kommission utan debiteras i stället en spreadavgift.

När det gäller beskattning deklareras CFD-kontrakt precis som terminer. Nettovinsten beskattas med en kapitalskatt på 30 procent. Det innebär att investerare inte behöver betala skatt på alla vinster. De får kvitta eventuella försluter mot vinsterna för att få fram nettot.

Nettovinsten från aktieförsäljning beskattas också med en kapitalskatt på 30 procent, men bara om aktierna förvaras i en aktiedepå. Om aktierna ingår i en kapitalförsäkring debiteras en årlig schablonskatt på hela kapitalförsäkringens värde. Där går det inte att kvitta förluster och schablonskatten debiteras oavsett investeringens utveckling.

Aktiehandel och CFD-kontrakt delar vissa likheter men det finns distinkta skillnader. Det är upp till var och en att avgöra vilken investeringsform de föredrar, eller om de kanske gillar båda.