Alla som väljer att investera sina pengar i olika värdepapper och liknande hoppas, tror och tänker att dessa investeringar ska ge vinst. Samtidigt som chanserna för det kan vara goda om man gör bra investeringar så är det inte en självklarhet. Man kan nämligen även behöva sälja vissa värdepapper med förlust. En fördel då är dock att du som investerat i dessa kan kvitta dina förluster mot en vinst, det vill säga om vinsten och förlusten gjorts samma år. 

Hur kvitta förlust mot vinst?

För att det ska vara möjligt för dig att kvitta de förluster du har gjort vid försäljning av värdepapper mot vinst krävs det att båda dessa resultat har gjorts under samma år. Det vill säga, om du har gjort en förlust och en vinst i dina investeringar samma år kan du kvitta dem mot varandra.

Men hur går då det till? Jo, det är inte svårare än att du redovisar att du har gjort en viss vinst och en viss förlust. Skulle det visa sig att du har gjort en större förlust än vad du har gjort i vinst behöver du dock inte oroa dig. Om din vinst inte räcker till ges du nämligen möjligheten att dra av resterande förlust med 70%, något som kallas för kvotering. 

Kan jag bli erbjuden full kvittning oavsett värdepapper?

Värt att nämna är att denna fulla kvittning, alltså att kvitta förlust mot vinst, endast gäller för köp av värdepapper som är marknadsnoterade. Mer ingående information kring vad som gäller vid försäljning av onoterade eller okvalificerade värdepapper kan du hitta här. 

Vad gäller vid handel med CFD:er?

Contract for difference (CFD) är, som du kanske vet, en form av värdepapper som allt fler väljer att investera i och handla med. Precis som terminer så innebär ett CFD-kontrakt att du handlar med hävstång, det vill säga ”kortar” eller ”långar” en viss produkt. För dig som handlar med CFD:er är det möjligt att kvitta vinst mot förlust på samma sätt som vi pratade om ovan. 

Något du däremot bör veta om är att du kan komma att behöva skatta en viss procent om dina totala affärer, alltså alla avslut inräknat, resulterar i vinst. Hur mycket du måste skatta beror på vilka avslut du gjort under året. 

Hur redovisa avslut och resultat vid handel av CFD?

Att redovisa avsluten och få ett slutgiltigt resultat för årets gjorda affärer är inte alls svårt. All dina avslut – både vinst och förlust – redovisas under K4-blanketten i din egen deklaration, för att sen sammanfattas av Skatteverket när du skickar in den. 

Skulle det visa sig att ditt slutgiltiga resultat efter kvittningen blir vinst måste du skatta 30% av nettovinsten (kapitalvinstskatt). Visar det sig istället att du gjort större förlust än vinst kan du få göra vissa avdrag på det, som vi gick igenom ovan. När det kommer till kvittning av vinst mot förlust vid handel med CFD:er kontra andra värdepapper är skillnaderna alltså inte så stora.