En privatperson som dömts till att betala skadeståndslivränta får dra av den som periodiskt understöd om det finns en domstolsdom. Avdraget, som är ett allmänt avdrag, får göras oavsett mottagarens ålder. Mottagaren tar upp livräntan som »inkomst av tjänst«. I övrigt gäller att den som mottar livränta får betala inkomstskatt på hela beloppet utom i dessa två fall:

livräntaUndantag för inkomstskatt på hela beloppet

  1. Som utgått vid olycksfall eller sjukdom, på grund av försäkring. Hur stor del av livräntan som ska tas upp som skattepliktig inkomst beror på mottagarens ålder. För livränta på trafikförsäkring, ansvarighetsförsäkring eller annan obligatorisk försäkring blir det ingen reducering.
  2. Engångsbelopp som utbetalas på grund av personskada eller arbetsskada. 60 % av engångsbeloppet är i regel skattepliktigt och 40 % skattefritt.

Läs mer om livränta

Kapitallivränta – Det här är kapitallivränta och så fungerar den

Försäkringskassan – Ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada