När du beräkna hur mycket skatt i enskild firma du ska betala är det vinsten som avgör den. Vinsten är det som är kvar när du dragit av momsen, dina fasta och rörliga kostnader. Har du även ett pensionssparande, periodiseringsfond, expansionsfond eller använder räntefördelning så påverkar det din vinst. En inkomst från en fast anställning påverkar också din vinst i företaget. Det som blir kvar efter alla efter beräkningen av intäkter och utgifter blir vinsten i företaget. På den vinsten beräknas företagets egenavgifter (sociala avgifter) och skatt.

Skatt i enskild firma – Hur mycket skatt ska jag betala?

En stor utmaning i enskild firma är att veta hur mycket skatt man ska betala. Speciellt i nystartade företag kan man känna stor osäkerhet hur mycket man egentligen kan plocka ut i vinst. En generell tumregel är att spara 40% av vinst till skatt. Går företaget bra så bör du öka den procentsatsen. Nästa år kommer du bli debiterad för preliminär skatt och då är det lättare att hålla koll på hur stor skatten blir.

skatt i enskild firma
Så betalar du skatten till ditt skattekonto hos Skatteverket

Skatten ska du betala in i förväg varje månad till ditt skattekonto hos Skatteverket. Det är föregående års deklaration som ligger till grund för din preliminära skatt. Skatten kan sedan komma att justeras efter att deklarationen lämnats in och både öka och minska beroende på hur företaget går.

Pengarna som du har kvar kan du sedan ta ut som eget uttag. Dessa pengar har du alltså då betalat skatt för och kan använda som dina privata.

Här kan du beräkna din vinst och skatt i enskild firma

Behöver du hjälp med med beräkningarna av skatt eller lön? Här hittar du tjänster på nätet där du kan få hjälp att beräkna hur mycket du ska betala i skatt.

https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/rakna-ut-din-skatt

http://www.skatteverket.se/webdav/files/servicetjanster