Mervärdesskatt (moms) är en skatt på omsättning av de flesta varor och tjänster och som slutligen hamnar som kostnad hos den slutlige konsumenten. Det blir skattskyldighet i Sverige vid skattepliktig omsättning inom landet av en vara eller tjänst i en yrkesmässig verksamhet. Vid import från länder utanför EU betalas moms till tullverket. Skattskyldighet är det i vissa fall även vid förvärv av tjänster och varor från utlandet. Vanligtvis är det säljaren som svarar för redovisning och betalning. Men inom vissa områden förekommer den omvända situationen, sk omvänd skattskyldighet, exempelvis byggsektorn.

Skattesatser

Det finns tre momssatser: 25, 12 och 6 %. De lägre skattesatserna gäller på följande varor och tjänster:

 • 12 %: Livsmedel (ej tobaksvaror, vin, sprit och starköl), hotelltjänster, restaurang och catering.
 • 6 %: Dagstidningar, konsertbiljetter, biobiljetter, inträde till museer, inträde till djurparker, personbefordran, böcker, broschyrer, tidskrifter, noter och kartor samt numera också skidliftar.
moms

Konstverk är undantagna från moms om de omsätts av konstnären och om omsättningen inom landet inte överstiger 300 000 kr. En yrkes- mässig konstnär kan efter beslut av skatteverket välja att redovisa moms även om den årliga omsättningen skulle vara lägre.

Så redovisas momsen

Ett företag redovisar moms på försäljning (utgående moms) och moms på inköp av varor, inventarier, kostnader och tjänster (ingående moms). Även för värdet av varor som en företagare tar ut för privat bruk ska moms betalas.

Om momsen på kostnaderna är större än skatten som kommit in vid försäljning (utgående moms) återbetalas skillnaden.

Om en vara köps från någon som inte är skatt- skyldig kan momsen beräknas på den vinst som uppkommer när varan säljs vidare, vinstmarginalbeskattning. Se nedan.

Fr o m 2013 gäller nya faktureringsregler och även ändrade regler för förenklad faktura, där gränsen har satts vid 2 000 kr. Prop 2011/12:94

Moms en gång om året Moms och inkomstskatt redovisas och deklareras var för sig och också vid olika tidpunkter. Om omsättningen är högst 1 milj kr får även momsen redovisas en gång om året och deklareras och betalas senast vid samma tidpunkt som inkomstdeklarationen, med undantag för företag som bedriver handel med andra EU-länder. Även om omsättningen är lägre går det att begära kortare redovisnings- period, men då gäller också andra deklarations- tidpunkter för momsen än för inkomstdeklarationen.

Moms varje månad Moms måste redovisas varje månad endast för företag med omsättning över 40 milj kr.

Råd för moms

Välj rätt momsredovisning

Företag med högst 1 milj kr i omsättning kan välja mellan att redovisa moms årsvis eller att redovisa kvartalsvis eller månadsvis. Års momsen bygger på en uppskattning i förväg och ska därför ingå i F-skatten som betalas månad för månad i förskott. Oftast är det bäst med månads- eller kvartalsmoms, särskilt om företaget använder kontantmetoden i sin bokfö ring. Då behöver företaget aldrig betala in moms till staten under löpande år innan man fått betalt av kunden.
Om du bokför enligt fakturametoden är det sämre. Då måste du ta med momsen på försäljningar i din momsdeklaration redan då du skickat en faktura till kunden men kanske inte fått betalt. Då får du betala in momspengar till staten som du själv kanske aldrig hunnit få in.

Snabba på återbetalningen

Momsbetalningen görs samtidigt med att skattedeklarationen lämnas in. Den företagare som däremot har moms att återfå netto kan ha anledning att göra denna redovisning redan direkt när momsperioden är slut. Då betalas nämligen moms- pengarna ut tidigare. Begär att få en extra blankett för skattedeklarationen. Skatteverket kräver, i regel när stora belopp ska återbetalas, kopior av de största fakturorna. Momsen räknas dock först av mot arbetsgivaravgifter och andra skatter.

Normalt sett betalas också momspengarna ut snabbare om du lämnar skattedeklarationen via internet. Det beror på att det tar en viss tid innan en pappersdeklaration hunnit scannas in, medan en internetdeklaration registreras direkt.

Momsbefriade områden och tjänster

Följande områden är befriade från moms:

 • Sjuk- och tandvård, dock ej djursjukvård. Utbildningivissafall.
 • Bank- och finansieringstjänster, dock ej nota- riat, bankfack.

§ Tjänster vid företagsförsäljningar, RÅ 2009 ref 49, RÅ 2011 ref 38, RÅ 2011 ref 87, bolagiserad fastighetsförsäljning, RÅ 2011 ref 21, finansierings- eller förmedlingstjänst, presentkort, HFD 2012 ref 68, HFD 2013-05-24, mål nr 3476-12.

 •  Försäkringstjänster.
 •  Överlåtelse av hel verksamhet eller en självständig del därav till ny momspliktig ägare.
 •  Överlåtelse av fastighet med undantag för verksamhetstillbehör.
 •  Uthyrning av fastighet, såvida inte fastigheten registrerats till moms. Det finns förslag om obligatorisk momsregistrering för fastigheter, med undantag för bostäder, sk frivillig skatt- skyldighet. Se nedan. § Sk byggnadsmoduler har ansetts vara lös egendom och inte fastighet, HFD 2012 ref 53.
 • Social omsorg.

§ Se Skv, 2013-07-05, 131 340930-13/111

§ Färdtjänst, RÅ 2008 not 77, administrativa tjänster som lämnats till personer som behöver personlig assistent, RÅ 2009 ref 104, däremot inte utfärdande av läkarintyg, RÅ 2007 ref 88 och heller inte barntillsyn i hemmet, HFD 2012 ref 52, jfr RÅ 2005 not 78.

Ej avdragsgillt

 •  Avdrag för moms vid representation medges bara för den del av kostnaden som kunnat dras av vid inkomstbeskattningen. I denna del får även ingå kostnad för vin och sprit.
 •  Moms på inköpskostnaden för personbilar och mc är avdragsgill bara om bilen eller mc:n används i yrkesmässig persontrafik, exempelvis taxi, för uthyrningsverksamhet eller för körkortsutbildning. I övriga fall är momsen inte av lyftbar och är då en del av anskaffningsutgiften och får dras av genom värdeminskningsavdrag. Vid leasing av personbil eller mc får dock 50 % av momsen räknas som ingående och avlyftbar moms. Se bilförmån. Kravet är att bilen används minst 100 mil per år i den momspliktiga verksamheten.

 Vid försäljning av en personbil som inte medfört avdragsrätt vid inköpet ska heller inte redovisas någon utgående moms.

Moms på fastighet inrättad som stadigvarande bostad får inte lyftas av. Detta gäller dock inte användning för uthyrning i hotell- och pensionatsverksamhet.

Blandad verksamhet

Den som bedriver både skattefri och skattepliktig verksamhet får inte tillbaka den moms som avser den momsfria verksamheten. För gemensamma inköp fördelas momsen efter hur mycket som använts i den momspliktiga verksamheten. Fördelningen görs i praktiken efter omsättningen i de olika verksamheterna, om inte annan skälig grund för fördelning kan åberopas. Tjänst bestående av olika moment har bedömts som en och samma tjänst, HFD 2012 ref 43.

Däremot får den moms som inte är avlyftbar dras av som kostnad vid inkomstberäkningen. Den som omsätter varor eller tjänster både i Sverige med moms och utomlands utan moms får dock dra av all ingående moms även på sådana varor eller tjänster.

Den som har en blandad verksamhet både av inkomster med 25-procentig moms och med t ex 6-procentig moms får dra av 25-procentig moms också mot inkomster som har 6-procentig moms.

Råd för att undvika moms

Res momsfritt i Sverige

Utrikesresor, inklusive anslutningsresor, är befriade från moms. Den som exempelvis ska flyga utrikes från Stockholm och ansluter med annat flyg från en annan del av Sverige slipper moms på inrikesbiljetten om utrikesresan finns på samma biljett. Den som utför en inrikes anslutningstransport åt exempelvis en researrangör måste dock ta ut moms.

Åk via grannländerna

Det är moms bara på inrikesresor. Det kan därför löna sig att åka via Danmark eller Norge för den som gör långresor inom Sverige. Den som ska åka till Helsingborg tjänar t ex på att i stället lösa biljett till Helsingör. Den som ska till svenska fjällen kan lösa biljett till en norsk skidort som ligger nära det svenska resmålet. Hela resan – inklusive taxi till flygplats och eventuellt inrikesflyg – räknas då som utrikesresa, under förutsättning att anslutningen ingår i resedokumentet.

Omsättning av internationella tjänster

Tjänster mellan olika länder ska i regel beskattas med svensk moms om köparen är svensk näringsidkare. Det köpande företaget ska alltså ta upp en utgående moms för vad som köpts från utlandet och får normalt också dra av samma belopp som avdragsgill moms. Om köparen är utländsk näringsidkare inom EU påförs inte någon svensk moms, såvida inte den utländske näringsidkaren har en fast etablering i Sverige. Detta innebär att svensk moms påförs alltid om köparen inte är näringsidkare eller privatperson. Från huvudregler finns undantag, exempelvis på fastighetsområdet, kulturella området, transporter, leasing av bilar. Vidare undantas exempelvis juridiska tjänster och många andra konsulttjänster från svensk moms vid tjänster till länder utanför EU och då oavsett om köparen är näringsidkare eller inte. Företagare kan nu också ansöka elektroniskt om återbetalning av utländsk moms.

Omvänd skattskyldighet gäller för bl a byggsektorn, som innebär att köparen av byggtjänster och varor svarar för momsredovisningen på köp från exempelvis underleverantörer, som alltså fakturerar utan moms.

§ Mervärdeskattebedrägeri, HFD 2013 ref 12.

Frivillig skattskyldighet

Uthyrning av fastighet är i princip undantaget från moms, men efter begäran kan även ingående moms lyftas av, vid ny- eller obyggnad även retroaktivt. Numera räcker det att faktura med moms utfärdas. Skattskyldigheten inträder då den första dagen i den hyresperiod fakturan avser och ingående moms får lyftas av fr o m den dagen. Däremot kan inte fastighetsägaren själv bestämma när den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra.

Om det finns särskilda skäl kan momsavlyft vid frivillig skattskyldighet medges även under ett uppförandeskede, exempelvis att en att en fastighetsägare måste finansiera en avsevärd ingående skatt under en längre tid, i regel minst sex månader. Se Skv 131 680474-13/111.

Moms i blandad verksamhet

Den som bedriver både skattefri och skattepliktig verksamhet får inte tillbaka den moms som avser den momsfria verksamheten. För gemensamma inköp fördelas momsen efter hur mycket som använts i den momspliktiga verksamheten. Fördelningen görs i praktiken efter omsättningen i de olika verksamheterna, om inte annan skälig grund för fördelning kan åberopas.

Däremot får den moms som inte är avlyftbar dras av som kostnad vid inkomstberäkningen. Den som omsätter varor eller tjänster både i Sverige med moms och utomlands utan moms får dock dra av all ingående moms även på sådana varor eller tjänster.
Den som har en blandad verksamhet både av inkomster med 25-procentig moms och t ex 6-procentig moms får dra av 25-procentig moms också mot inkomster som har 6-procentig moms.

Moms för fastigheter

En fastighetsägare kan inregistrera fastigheten för moms genom s k frivilligt inträde. Ett av kraven är att fastigheten används i momspliktig verksamhet. Även andrahandsuthyrning godtas. Registreringen innebär att ingående moms på exempelvis byggkostnaderna kan lyftas av. I gengäld ska moms debiteras på hyrorna. En ny fastighetsägare har också rätt till retroaktivt avdrag för ny-, till- och ombyggnader.
Om fastigheten avyttras inom tio år ska ingående moms justeras, såvida inte parterna kommit överens om annat eller att köparen inte driver momspliktig verksamhet. Se även konkurs och stämpelskatt.
Om uthyrningen upphör utan att en ny hyresgäst flyttar in behöver momsen inte justeras omedelbart. Man får då avvakta ny hyresgäst och se om den nye hyresgästen driver momspliktig verksamhet.

Om fastighet används både i verksamheten och för privat bruk eller annars annat ändamål än den egna verksamheten får moms dras av i proportion till den omfattning en skattskyldig använder fastigheten i sin verksamhet. Det gäller även sådan skatt som hänför sig till ny-, till-, eller ombyggnad eller reparation av fastighet (8 kap.4 § ML). Bestämmelsen gäller dock inte en stadigvarande bostad som omfattas av avdragsförbudet.

Moms för sportanläggningar

Tillhandahållande av lokaler för sport och idrott är inte längre momsfritt. I stället undantas i vissa fall avgifter för att utöva idrottslig verksamhet, exempelvis ridning, tennis eller golf. Det gäller bara för statliga och kommunala verksamheter samt verksamhet som drivs av ideella föreningar. Även entréavgifter är undantagna. I andra fall är momssatsen 6 procent.

Moms vid EU-handel

Vid köp av varor och tjänster mellan EU-länder tas momsen ut hos köparen som utgående moms, s k förvärvsmoms. Förutsatt att köparen är näringsidkare och momsregistrerad. Köparen får lyfta av sådan moms på samma sätt som ingående moms. Om köparen inte är momsregistrerad ska momsen tas ut i säljarlandet. Det blir då inte någon ytterligare skatt i köparlandet. Undantag görs för nya transportmedel, bilar etc, och även för tobak och alkohol (ej taxfree) för vilka moms alltid ska betalas i köparlandet. Oavsett om köparen är ett momsregistrerat företag eller en privatperson.

Det finns även en undantagsregel för postorderförsäljning. Om det säljande företaget säljer för mer än 320 000 kr i Sverige ska säljaren registreras med ombud för svensk moms.
En ytterligare specialregel gäller ideella föreningar, stiftelser m fl som inte är momspliktiga. Om de köper från företag i andra EU-länder för mer än 90 000 kr blir de skyldiga att registrera sig för svensk moms. Om varorna köps från ett land utanför EU blir det svensk importmoms oavsett hur mycket som köps under året.
Observera att vid varuförsäljning till andra EU-länder måste även en kvartalsredovisning lämnas in till Skatteverket.

Införselmoms vid export/import

Med export menas en sådan omsättning utanför EU av varor eller tjänster som görs i en yrkesmässig verksamhet här i landet. Med import avses att en vara förts in till Sverige från en plats utanför EU.
För varor som införs eller importeras till Sverige ska införselmoms betalas till tullverket. För tobak, vin och sprit gäller särskilda regler. För införsel av andra varor gäller en värdegräns på ca 1 500 kr.
Om varan ska användas eller omsättas i en skattepliktig verksamhet i Sverige får införselmomsen dras av som ingående mervärdesskatt.
För att försäljning till resenärer från land utanför EU ska bli skattefri måste varan föras ut inom tre månader samt ha kostat minst 200 kr.

Egen bilimport

Köp av nya bilar beskattas där fordonet registreras. Köparen behöver inte registreras för mervärdesskatt utan redovisar momsen till Särskilda skattekontoret i Ludvika. Detta innebär att köparen alltid beskattas i Sverige, även vid köp av en ny bil från ett annat EU-land. Med ”ny” menas en bil som inte körts mer än 600 mil eller använts mindre än sex månader.
Införsel av begagnade personbilar från ett annat EU-land kräver att tullen utfärdar en interimslicens. Att bilen därefter kontrollbesiktigas hos Svensk Bilprovning innan den införs i bilregistret. En särskild skrotningsavgift på 700 kr måste också betalas. Vid import från land utanför EU ska bilen förtullas och tullen anmäler den därefter för registreringsbesiktning. I vissa fall kan bilen ingå i flytten vid in- eller utflyttning, exempelvis om du ägt bilen och vistats utomlands minst år.

Vinstmarginalbeskattning

Syftet med vinstmarginalbeskattning är att eliminera dubbel beskattning, vilket inträffar om inte köparen kan lyfta av ingående moms på inköp från privatpersoner. Detta berör begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter.
Vinsten, dvs. skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris minus mervärdesskatten på vinstmarginalen, är det underlag på vilket mervärdesskatten beräknas. Det finns två slags vinstmarginalsystem, som alltså får utnyttjas som alternativ till de allmänna reglerna:

 • Normal marginalbeskattning, då vinstmarginalen beräknas för varje enskild vara. Då får heller inte förluster avräknas mot vinster.
 • Förenklad marginalbeskattning, då vinstmarginalen beräknas periodvis. Underskott, större inköp än försäljningar, under en period får överflyttas till en senare period. Den förenklade metoden får inte användas för begagnade transportmedel.

Rättsfall för moms

 • RÅ 2010 REF 76 Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till belopp motsvarande den erlagda ersättningen.
 • RÅ 2010 REF 56    Ett moderbolag, som är skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, förvärvar konsulttjänster inför bolagets avyttring av aktier i ett dotterbolag och ett intressebolag som tidigare varit dotterbolag. Bolaget har inte medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till sådana tjänster som har direkt och omedelbart samband med avyttringen.
 • RÅ 2010 REF 54    En ideell förening tillhandahåller tjänster i en verksamhet som inte är yrkesmässig enligt 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Föreningen begär att bli skattskyldig för tillhandahållandena och åberopar att bestämmelsen i artikel 9.1 i mervärdesskattedirektivet om beskattningsbar person har direkt effekt. Vid prövningen mot direktivet har inte bara den bestämmelsen utan också bestämmelserna om undantag från skatteplikt beaktats.
 • RÅ 2010 REF 50    Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn har ansetts tillämpliga på ett åtagande avseende leverans och installation av kök (I) respektive hiss (II). Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2010 REF 43    Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad har tillämpats vid uthyrning av bostäder till en statlig myndighet som avser att vidareuthyra bostäderna.

Rättsfall för moms

 • RÅ 2010 REF 33    Utgifter för reklamgåvor vars värde uppgått till högst 350 kr inklusive mervärdesskatt har ansetts vara avdragsgilla. Inkomsttaxering 2002.
 • RÅ 2010 REF 27    Fråga om vissa tjänster som har anknytning till beviljandet av krediter ska anses utgöra från skatteplikt undantagna kreditförmedlingstjänster.
 • Rå 2010 REF 3    En kommuns gatuparkeringsverksamhet har, mot bakgrund av bedömd konkurrens med övrig parkeringsverksamhet, ansetts vara yrkesmässig.
 • RÅ 2010 REF 95    Tillhandahållande av vissa tjänster med anknytning till personlig assistans omfattas av undantaget för social omsorg.
 • RÅ 2009 REF 92    Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.
 • RÅ 2009 REF 56    Fackförbunds administration för förbundets avdelningar har inte ansetts innebära skattepliktig omsättning av tjänster.
 • RÅ 2009 REF 54    Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare vid förvärv av konsulttjänster från ett annat EG-land även när förvärvet görs enbart för den ej skattepliktiga verksamheten.
 •  RÅ 2009 REF 49    Ett bolag som bedriver verksamhet i form av portföljförvaltning av värdepapper för sina kunders räkning har ingått ett samarbetsavtal med en depåhållande bank. Enligt avtalet lägger bolaget order hos banken om köp och försäljning av värdepapper, varefter banken genomför transaktionen. Bolaget har ansetts tillhandahålla banken en från skatteplikt undantagen tjänst avseende förmedling av värdepapper.
 • RÅ 2009 REF 40    Fråga om förutsättningar förelåg för uttag av mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning vid försäljning av begagnade bilar (I-II).
 • RÅ 2009 REF 6 Aktiebolag har medgetts rätt till avdrag för den mervärdeskatt som belöper på avgifter för vissa tjänster som tillhandahållits bolaget av Värdepapperscentralen.
 • RÅ 2009 NOT 175   Vid försäljning av ett s.k. lagerbolag skulle den ersättning säljaren erhöll för erlagd avgift till Bolagsverket för nyregistrering av bolaget ingå i beskattningsunderlaget för de tjänster säljaren tillhandahöll vid försäljningen (förhandsbesked).

Rättsfall för moms

 • RÅ 2009 NOT 172    EG-rätt/EU-rätt – mervärdesskatt – samarbetsavtal mellan ett bensinbolag och ett kontokortsbolag ansågs inte medföra att bolagen gemensamt bedrev en särskild ekonomisk verksamhet varför bensinbolaget inom ramen för avtalet ansågs tillhandahålla kontokortsbolaget tjänster mot ersättning.
 • RÅ 2009 NOT 160    Förhandsbesked, skatter, mervärdesskatt – den lägre skattesatsen för personbefordran ansågs inte tillämplig på tjänst avseende hemkörning av kunden och dennes bil; Mervärdesskatt – den lägre skattesatsen för personbefordran ansågs inte tillämplig på tjänst avseende hemkörning av kunden och dennes bil.
 • RÅ 2009 NOT 145    Förhandsbesked, skatter – mervärdesskatt – vid tillhandahållande av tjänster inom ramen för en s.k. multisportanläggning skulle skattesatsen 25 procent tillämpas på hela beskattningsunderlaget; Mervärdesskatt – vid tillhandahållande av tjänster inom ramen för en s.k. multisportanläggning skulle skattesatsen 25 procent tillämpas på hela beskattningsunderlaget (förhandsbesked); EG-rätt – mervärdesskatt – vid tillhandahållande av tjänster inom ramen för en s.k. multisportanläggning skulle skattesatsen 25 procent tillämpas på hela beskattningsunderlaget.

Rättsfall för moms

 • RÅ 2009 NOT 110..    Tillhandahållande av bords- och sovplats vid datorfestival ansågs inte avse upplåtelse av rätt till fastighet eller rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet.
 • RÅ 2009 NOT 106    Tillhandahållande av tjänster avseende tågresor utförda av andra operatörer ansågs avse personbefordringstjänster och inte endast bokningstjänster.
 • RÅ 2009 NOT 80    Undantaget för försäkringstjänster ansågs inte omfatta skadereglering som för ett försäkringsbolags räkning utfördes av en försäkringsmäklare.
 • RÅ 2009 NOT 76    Avdrag medgavs för ingående skatt hänförlig till kostnader för förvärv av ett underskottsbolag då förvärvet ansågs vara av betydelse för bolagets hela verksamhet.
 • RÅ 2009 NOT 23    Depåtjänster som tillhandahölls av bank ansågs delvis undantagna från skatteplikt (förhandsbesked).
 • RÅ 2009 REF 72    Ett aktiebolag har anskaffat en båt och fått fullt avdrag för ingående mervärdesskatt. Fråga om en uttagsbeskattning av bolaget ska grundas på faktisk användning av båten för rörelsefrämmande ändamål eller redan på dispositionsrätten. Även fråga om placeringen av bevisbördan.
 • RÅ 2008 NOT 176    Avdrag medgavs inte retroaktivt för ingående mervärdesskatt på projekteringskostnader hänförliga till tid innan registrering skett till frivillig skattskyldighet; Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. – ersättning beviljades – i mål om mervärdesskatt.
 • RÅ 2008 NOT 77 Undantaget för tjänster avseende social omsorg ansågs tillämpligt på färdtjänst.

Momsnyheter fr o m 2013