Statslåneräntan används i flera sammanhang för att t ex bestämma vad som är marknadsränta vid ränteförmånliga lån och hur stor bilförmånen blir. Statslåneräntan bestäms löpande och motsvarar säljräntan på statens tioåriga obligationslån.

Statslåneräntan den 30 november året innan. Se fåmansföretag – 3:12-reglerna, bilförmån, investeringssparkonto, kapitalförsäkring, räntefördelning och periodiseringsfond.

procent statslåneräntan

Den genomsnittliga statslåneräntan året innan. Se avkastningsskatt. Se även Snabbfakta.

Läs mer om statslåneräntan

Bilförmån – Alla råd du behöver för din tjänstebil och bilförmån

Räntefördelning – Sänk skatten med räntefördelningen

Det här är reporänta

Riksgälden