Läs mer om hur du sänker skatten i Avdragslexikon. Beställ boken här.

Bilförmån

Normalvärdet av tjänstebilen är summan av en viss procent av nybilspriset och 31,7 % av prisbasbeloppet. Procentsatsen är nio med tillägg av tre fjärdedelar av statslåneräntan. normalvärdet ökas, om nybilpriset är större än 7,5 ggr prisbasbeloppet, och minskas om exempelvis bilen används mycket i tjänsten, mer än 3000 mil. Värdet avser helt fri bil varför eventuella betalningar ska dras av. Att avstå från kontant lön mot bilförmån ses däremot inte som betalning.

Månadsvärdet, exklusive bensin, blir ca 1 100 kr plus ca 1 % av bilens anskaffningskostnad eller ca 3 100 kr för en bil som kostar 200 000 kr. Även den som har förmånsbil och uppfyller kravet för att göra avdrag för resor till och från jobbet har rätt till bilavdrag för sådana resor. Nedan anges situationer där normalvärdet kan justeras.

Avdragslexikon 2017

Köp boken här

Extrautrustning som inte finns i grundmodellen läggs till nybilspriset, däremot inte alkolås, mobiltelefon eller handikapputrustning ej heller om man har fri parkering för tjänstebil på arbetsplatsen.

bilförmånBensintillägg tillkommer med 120 % av bensinkostnaden för de privatresor som betalas av arbetsgivaren. om inte antalet mil i tjänsten kan visas, kan bilens totala körsträcka ses som privatkörning. Procentsatsen, 120, har införts av praktiska skäl då hänsyn har tagits till att fakturan kommer med en månads förskjutning.
På kontrolluppgift en ska antalet tjänstemil anges. Även om man själv står för bensinkostnaderna, bör det finnas noteringar om resorna.

Läs mer om hur du sänker skatten i Avdragslexikon. Beställ boken här.