Skatteverket är den gemensamma myndigheten för alla skattekontor. Numera granskas deklarationerna enbart av tjänstemän. Se skatteförfarandelagen. Om deklaranten begär omprövning ska beslutet också granskas av en särskilt kvalificerad person hos skatteverket. Den årliga taxeringen avslutas under november månad. Därefter sker besluten genom omprövning. Läs under överklagande om hur omprövning av deklarationen görs.

Läs mer om Skatteverket

Godkända rot- och rutavdrag

Bokföring – Här hittar du bokföringsreglerna för ditt företag

Checklista starta eget företag – Tips och råd när du vill driva eget företag

Körjournal – Ladda ner en gratis mall för manuell körjournal

Skatteverket