Courtage är de avgifter och kostnader du betalar för att handla aktier och andra värdepapper som till exempel

 • Certifikat
 • Warranter
 • Optioner
 • Terminer
 • Premieobligationer
 • Företagsobligationer
 • ETF:er (börshandlade fonder)
  Vanliga fonder saknar oftast en köp- eller säljavgift. Däremot har de flesta en årlig förvaltningsavgift som baseras på värdet av innehavet i fonden.

Det är till fondkommissionären, nätmäklaren eller banken som du betalar avgiften som i stort sett alltid betalas i samband med att du köper aktien. Många aktiemäklare erbjuder courtagefri handel vid till exempel låga köpbelopp för att locka kunder.

Courtage kan båda vara en rörlig eller fast avgift. Den fasta avgiften används ofta ett minimicourtage vid små affärer medan den rörliga delen slår till vid handel för högre belopp. Den rörliga avgiften är ofta en procentsats som beräknas på köp- eller säljbeloppet för den totala ordern i värdepappret. Courtaget läggs till den totala anskaffningskostnaden vid köp av värdepapper och dras ifrån den totala försäljningslikviden vid försäljning av värdepapper.

Courtaget har den senaste tiden pressats hårt och flera nätmäklare har erbjudanden med 0-courtage. Här kan du jämföra courtage.

courtage aktier

Exempel på courtage

Nätmäklaren Börsrally AB erbjuder följande till deras kunder:

 • Rörligt  på 0,15%
 • Minimicourtage på 39 kronor.

Exempel 1 vid aktieköp med rörlig avgift

Köpare A köper 600 aktier i bolaget Äpplet AB för 50 kronor styck. Köpbeloppet blir då:

Beräkning
600 x 50 = 30 000 kronor

Den rörliga avgiften blir:
5 000 x 0,0015 = 45 kronor

Exempel 2 vid aktieförsäljning med fast avgift

Säljare A säljer 450 aktier i bolaget Päronet AB för 35 kronor styck. Säljbeloppet blir då:

Beräkning
450 x 35 = 15 750 kronor

Den rörliga avgiften blir:
15 750 x 0,0015 = 23,63 kronor

Eftersom 23,63 kronor är lägre än minimicourtaget på 39 kronor kommer courtaget bli 39 kronor.

Läs mer om courtage, aktier och placeringar

Riskspridning – Så sprider du riskerna i ditt sparande

Kapitalvinst – Sänk kapitalvinstskatten på aktier

Kapitalförlust – Kvitta vinsten mot kapitalförlusten

Förvaltningsutgift – Här är alla avdragsgilla utgifter vid förvaltning

Här kan du läsa mer om börsen, aktier och placeringar.