De uppgifter på inkomster och förmåner som arbetsgivare, banker etc skickar till skatteverket före deklarationen kallas kontrolluppgifter. För arbetsgivare gäller att kontrolluppgift till skatteverket ska lämnas senast den 31 januari för personer som fått lön eller förmåner på minst 100 kr. Kontrolluppgift lämnas i form av kryssmarkering om ersättningen inte överstiger de avdragsgilla schablonbeloppen. Se traktamente. Företaget är då skyldigt att efter anmaning lämna uppgifter om ersättningar som lämnats till de anställda.

kontrolluppgift

Kontrolluppgift från banker

Banker och andra som är skyldig att lämna kontrolluppgift om ränta eller utdelning ska även innehålla preliminär skatt på 30 % samt även lämna uppgift om den innehåller utländsk skatt. När ränteinkomsten från en bank är sammanlagt mer än 100 kr ska banken lämna kontrolluppgifter till skatteverket om hur stor räntan varit under hela inkomståret.

§ Bankernas skyldighet att lämna ut uppgifter till skatteverket är inte obegränsad, sk tredjemansrevision, HFD 2012 ref 12.

Utländsk bankkontroll

Efter ett direktiv från EU ska länderna nu informera om privatpersoners räntor på bankkonton. För räntor på konton i Luxemburg, Schweiz och Liechtenstein ska under en övergångstid i stället skatten innehållas av respektive bank som skickar skatten vidare till kundernas hemländer utan att tala om vem som äger kontot. Som en följd av EU:s sparandedirektiv har avtal om informationsutbyte införts med länder som brukar betecknas som skatteparadis. Informationsutbytet kan ske på begäran eller automatiskt. Det kan ske spontant om ett land anser att informationen kan vara av intresse för det andra landet. Avtal har träffats med flertalet sk skatteparadis, men ännu inte med bl a Hong- Kong, Qatar och Förenade Arabemiraten.

Se under frivillig rättelse hur man kan rätta gamla deklarationer för att undvika skattetillägg

Läs mer om kontrolluppgift

Bilförmån – Alla råd du behöver för din tjänstebil och bilförmån

Godkända rot- och rutavdrag