Den del av skatten som går till den kommun där man är skriven kallas kommunalskatt. Även skatten till landstinget ingår i det som till vardags kallas kommunalskatt. Skatten tas ut på inkomst av tjänst och näringsverksamhet. Alla sådana inkomster deklareras i hemortskommunen oavsett var verksamheten har bedrivits. Se inflyttning.

Läs mer om kommunalskatt

Dödsbo – Så här tar du hand om ditt dödsbo

Jobbskatteavdraget – Sänk skatten med jobbskatteavdrag

Skatteuträkning – Så räknar du ut din skatt på förvärvsinkomsten

Minska skatten med skattereduktion

Pensionsförsäkring – Fördelar och nackdelar med pensionsförsäkringar

Statistik hos SCB