För utlänningar som gör en inflyttning till Sverige finns en 183-dagarsregel. Det innebär att den som har hemvist i annat land kan beskattas i Sverige bara om vistelsen här är eller planeras vara mer än 183 dagar. Denna regel finns i de flesta skatteavtal med Sverige. För en person som inte är bosatt i Sverige men som utför arbete i Sverige ska det svenska företaget betala särskild inkomstskatt (Sink). Se utflyttning. Det är en definitiv källskatt och inkomsten behöver inte deklareras av mottagaren.

En person, som är bosatt i utlandet och ska arbeta i Sverige under en kortare period kan få lönen utbetald i förskott från det svenska bolaget. Det blir då särskild inkomstskatt i Sverige och inte några arbetsgivaravgifter. Se utflyttning.

Inflyttning till Sverige

Läs mer inflyttning och arbete utomlands

Så slipper du betala skatt vid utlandsarbete

Så betalar du skatt utomlands

Mer om inflyttning hos Skatteverket