När kapitalutgifterna, t ex låneräntorna, är större än kapitalinkomsterna minskas skatten på övriga inkomster genom skattereduktion. 30 % av underskottet får då dras av som skattereduktion. Skattereduktion får i regel göras mot statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt samt också fastighetsavgift och fastighetsskatt. Jobbskatteavdraget, som formellt är en skattereduktion, får bara göras mot kommunalskatt. Skattereduktion som inte kan utnyttjas kan heller inte sparas till kommande år.

Läs om olika former av skattereduktion

Jobbskatteavdraget – Sänk skatten med jobbskatteavdrag

Godkända rot- och rutavdrag

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt