Den kommun som du var mantalsskriven i under inkomståret kallas hemortskommun. Det är förhållandena den 1 november året före inkomståret som är avgörande för var man ska anses mantalsskriven för inkomståret – 1/11 år 1 vid deklarationen år 3. Det är den plats där man har sin egentliga hemvist som är avgörande (där man har sin dygnsvila).

För dödsbo gäller den kommun som personen var skriven i vid dödsfallet. Läs även mer under checklista vid dödsfall.

hemortskommun

Exempel för hemortskommun

En person flyttar från A-staden till B-staden  och folkbokför sig på adressen i B-staden 2:a november 2015. Den personen kommer för 2017 års taxering att ha A-staden som hemortskommun, hade personen blivit folkbokförd 1 november eller tidigare hade det varit A-staden.

Läs mer skatteregler för bosättning och folkbokföring

Bosättning – Så påverkas din hemvist hur mycket du betalar i skatt

Kommunalskatt

Skatteverket: Vilka skatter ska betalas?