Vid inkomstbeskattningen görs åtskillnad mellan privatbostadsfastighet och näringsfastighet. Vid fastighetstaxering och kommunal fastighetsavgift förekommer annan uppdelning. Se näringsfastig- het om skillnaden mellan att äga en hyresfastighet genom ett bolag och att äga den privat. Läs under privatbostadsfastighet om var gränsen går mellan näringsfastighet och privatbostadsfastighet.