Vid inkomstbeskattningen görs åtskillnad mellan privatbostadsfastighet och näringsfastighet. Vid fastighetstaxering och kommunal fastighetsavgift förekommer annan uppdelning.

Se näringsfastighet om skillnaden mellan att äga en hyresfastighet genom ett bolag och att äga den privat.

Läs under privatbostadsfastighet om var gränsen går mellan näringsfastighet och privatbostadsfastighet.

Läs mer om skatt på fastigheter

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Skatteregler för privatbostadsfastighet

Köp, försäljning och uthyrning av utlandsfastigheter

Småhus – skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter

Kommunal fastighetsavgift – Så fungerar den nya fastighetsskatten

Fastighetsskatt – I vilka fall finns fastighetsskatten fortfarande kvar?