Fastighetsskatten på småhus och bostadsdelen av hyreshus har ersatts av en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgift påförs även för fastigheter som är bebyggda med småhus som saknar byggnadsvärde och för småhus på ofri grund.

fastighetsavgift röd villa vita knutar

Avgiften ska betalas av den som äger fastigheten den 1 januari. Om fastigheten överlåts under året får köparen eventuellt kompensera säljaren för den avgift som motsvarar säljarens innehavstid under det året. Men denna betalning räknas inte in i köpeskillingen.

Kommunal fastighetsavgift 202

Avgiften, som behandlas på samma sätt som en skatt, är 0,75 % av taxeringsvärdet för småhus.  Dock högst ett takbelopp, som baseras på 8 349 kr för 2020 (inkomstår 2019). Och omräknas med inkomstbasbeloppet varje år. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet på småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska du betala det i stället. Fastighet som är under byggnad omfattas av den statliga fastighetsskatten.

Begränsningen, som inneburit att villaskatten får vara högst 4 % av hushållets totala inkomst, är kvar endast för pensionärer. Fr o m det år de fyller 66 år och för dem som under året fått aktivitets- eller sjukersättning.

Nybyggnader är befriade från kommunal fastighetsavgift

Nybyggnader är befriade från fastighetsavgifter under de första fem åren och under de följande fem åren blir det halv avgift, 0,375 % av taxeringsvärdet, dock högst halva takbeloppet. Nybyggnader med värdeår 2012 och senare är helt befriade under femton år.

Villor utomlands är undantagna från kommunal fastighetsavgift. För flerfamiljshus, både hyreshus och hus med bostadsrätter, är fr o m 2013 skatten 0,3 % av värdet på husets bostadsdel.

Läs mer om småhus och fastigheter

Så ansöker du om lagfart

Så gör du avdrag vid husförsäljning

Mer om avgiften hos Skatteverket