Fastighetsskatt på småhus och bostadsdelen av hyreshus har ersatts med en kommunal fastighetsavgift och har slopats helt för utländska bostäder.

Fastighetsskatten finns dock kvar för småhus och lantbruksenheter, som saknar byggnad eller är under byggnad, och är 1 % av taxeringsvärdet. För småhus på ofri grund och för tomter bebyggda med småhus på ofri grund blir det halv fastighetsavgift, dock högst 0,75 % av värdet.

Fastighetsskatt finns också kvar för bl a kommersiella lokaler.