Fastighetsskatt på småhus och bostadsdelen av hyreshus har ersatts med en kommunal fastighetsavgift och har slopats helt för utländska bostäder.

Fastighetsskatten finns dock kvar för småhus och lantbruksenheter, som saknar byggnad eller är under byggnad, och är 1 % av taxeringsvärdet. För småhus på ofri grund och för tomter bebyggda med småhus på ofri grund blir det halv fastighetsavgift, dock högst 0,75 % av värdet.

Fastighetsskatt finns också kvar för bl a kommersiella lokaler.

fastighetsskattenLäs mer om fastighetsskatten

Checklista vid husköp – Råd och tips för dig som ska köpa hus och villa

Optimera avdrag för kapitalunderskott

Hyresavtal – Ladda ner en gratis mall för hyreskontrakt för uthyrning av lokal

Köp, försäljning och uthyrning av utlandsfastigheter

Hyresinkomster – Så sänker du skatten på hyresinkomsterna

Ekonomifakta