En inkomst som intjänats under flera år kallas ackumulerad inkomst och kan i deklarationen fördelas lika på flera år. Detta kan sänka den statliga skatten, däremot inte den kommunala skatten och inte heller pensionsavgiften.

Vilka inkomster får fördelas?

Reglerna får användas för inkomster av dessa slag:

Tjänsteinkomster

Avgångsvederlag, försäkringsersättningar, royalty, retroaktiva pensioner, skadestånd, semesterersättning, engångsbelopp som ersatt pensionsförmån och utbetalningar från vinstandelsstiftelser får användas enligt reglerna för ackumulerad inkomst.

Ackumulerad inkomst

Näringsinkomster

Återförda värdeminskningsavdrag, förbättrande reparationer som ska återföras, ersättning för nyttjanderätter, ersättning vid överlåtelse eller nedläggning av verksamhet, försäkringsersättning, ersättning för stormskador (får inte kombineras med skogskonto) och ersättning vid vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet.

Villkor för tillämpning

Den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kr och får fördelas på högst 10 beskattningsår. Ansökan görs under »övriga upplysningar« i deklarationen. Skatteverket beräknar då skatten dels på vanligt sätt, dels enligt reglerna om ackumulerad inkomst och påför skatt med det lägsta beloppet. Det är därför aldrig någon nackdel att ansöka om ackumulerad inkomst.

Råd för ackumulerad inkomst

  • Bäst efter låg inkomst

    Särskilt fördelaktigt att begära ackumulerad inkomst blir det om man inte haft någon taxerad inkomst i Sverige, exempelvis på grund av att man varit bosatt utomlands. Vid genomsnittsberäkningen tas inkomsterna för dessa år då upp till noll.

  • Fördela vinsten 

    En aktiv företagare väljer ofta att avstå från höga löneuttag för att i stället använda pengarna i företaget. Vinsten kommer efter en försäljning då en aktievinst ofta ska tas upp även som tjänsteinkomst, som kan fördelas enligt reglerna. Se fåmansföretag – 3:12-reglerna.

Rättsfall

  • Som ackumulerad inkomst har godtagits skadestånd enligt LAS, RÅ 1981 1:48
  • Engångsbelopp för avgångs­ vederlag, RÅ 1984 not 117
  • Uttag från vinstandelsstif­telse, RÅ 1992 ref 30

Läs mer om skatt på inkomster

Hyresinkomster – Så sänker du skatten på hyresinkomsternaInkomster av tjänst

Inkomster av tjänst – Här är inkomstlagen som räknas till tjänst

Skatteverket – Privatpersoner