john

/John Larsson

About John Larsson

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far John Larsson has created 12 blog entries.

Intern aktieöverlåtelse Fåmansföretag – 3:12-reglerna

Egenföretagare och delägare i fåmansföretag kan ta ut inkomsten och vinsten antingen som lön eller – oftast till något lägre

Styrelsearvoden genom eget bolag

HFD har nu avgjort fallet om beskattning av styrelsearvoden som fakturerades via bolag. Frågan gällde om rättspraxis skulle korrigeras som

Även riskkapitalister tjänstebeskattas

Ett stort antal personer verksamma i företag i riskkapitalgrupperna Altor, EQT, IK, Litorina, Nordic Capital, Segulah och Triton har fått

Vårbudgetens skatteförslag avgörs i höst

I vårändringsbudgeten konkretiseras den stoppregel som infördes fr o m 28 oktober 2016 avseende de sk Kattrumporna. Det gäller överlåtelser av fastighet

Förslag om avskattning av fastighetsvinster

Paketerade transaktioner med fastigheter kommer inte längre kunna ske skattefritt enligt ett nyligen presenterat förslag. Sådana paketeringar har exempelvis förekommit

Fordonsskatt – ändrade regler 2018

För nya bilar, 2018 och senare, och fr o m 2018 kan det bli följande ändrade regler -          Fordonsskatten bryts

Växa-stödet har växt ut!

Regeringen har beslutat att utvidga växa-stödet till att även gälla inte enbart egenföretagare utan även aktiebolag och handelsbolag. Det beslutet kommer

3:12-reglerna – väntad höjning av skatten på utdelning och kapitalvinst

Läs mer om hur du sänker skatten i Avdragslexikon. Beställ boken här. Regeringen har i utkast till lagrådsremiss

Kan bolag ta hand om styrelsearvodet?

Som företagsform utmärks aktiebolaget av det begränsade personliga ansvar för ägarna, som kan sägas ha ersatts av styrelseledamöternas personliga ansvar

Det blåser snålt om 3:12-reglerna

Regeringens skatteförslag får ofta rött ljus och nu kan så bli fallet även med 3:12-reglerna. Genom att höja lägsta kapitalskattenivån