För nya bilar, 2018 och senare, och fr o m 2018 kan det bli följande ändrade regler

–          Fordonsskatten bryts ut ur prisbeloppsdelen och läggs till som särskild post, som en konsekvens av omfördelningen mellan fordon med låga respektive höga koldioxidsläpp. Det ska gälla bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som har registrerats i vägtrafikregistret den 1 juli 2018 eller senare.

–          Vidare föreslås att fr o m 2018 ska förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift inte ingå i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet. Sådan förmån ska istället beräknas till marknadsvärdet.