bostadsrätt stockholmSkatteverket har i ett ställningstagande tagit upp frågan om en bostadsrätt anses avyttrad om det har gjorts väsentliga förändringar, exempelvis utökade utrymmen eller sammanslagningar av lägenheter. Det saknas vägledande praxis med undantag för fall som gällt ändring av villkor för värdepapper. Ställningstagandet kan förväntas leda till ökad uppmärksamhet från både skattskyldiga och skatteverket. Det är dock tveksamt om Skatteverket kommer att driva ärenden retroaktivt, exempelvis genom efterbeskattning. Det är också sannolikt att endast förändringar som innebär nya upplåtelseavtal med föreningen kommer att ses som avyttring. Läs även Niclas Virins kommentar och kritik av Skatteverkets ställningstagande.