Ett stort antal personer verksamma i företag i riskkapitalgrupperna Altor, EQT, IK, Litorina, Nordic Capital, Segulah och Triton har fått skattebeslut om sk carried interest av Kammarrätten i Stockholm.

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%20366_16%20m%20fl.pdf

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%204465-16%20m%20fl.pdf

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%204465-16%20m%20fl.pdf

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%209554-15%20m%20fl.pdf

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%204435-16%20m%20fl.pdf

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%204524-16%20m%20fl.pdf

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%20287_16%20m%20fl.pdf

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%20464_16%20m%20fl.pdf

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2017%20jan-juni/Dom%20i%20m%c3%a5l%20nr%204079-16%20m%20fl.pdf

Besluten innebär i huvudsak att den utdelning eller kapitalvinst som personerna har fått delvis ska beskattas som inkomst av tjänst enligt 3:12-reglerna och inte enbart som inkomst av kapital. Personerna har alltså ansetts som verksamma i betydande omfattning i de gemensamma rådgivningsbolagen. I några andra fall har besluten inneburit att personerna i sin helhet ska beskattas som inkomst av tjänst. Då har placeringarna gjorts via kapitalförsäkringar och inte genom sedvanliga bolagsstrukturer. Det är sannolikt att några kommer att överklaga och hänvisa till att Kammarrätten dömt annorlunda i tidigare fall. Det får anses mycket osäkert att HFD skulle medge prövning eftersom ärendena i huvudsak avser bevis- och bedömningsfrågor.