vårbudgetI vårändringsbudgeten konkretiseras den stoppregel som infördes fr o m 28 oktober 2016 avseende de sk Kattrumporna. Det gäller överlåtelser av fastighet till juridisk person som har varit en skatteplaneringsåtgärd för ägare av fastighet med lågt anskaffningsvärde i förhållande till taxeringsvärdet. Övriga förslag arbetas med och blir en fråga för höstbudgeten, bl a 3:12-reglerna, lättnader i beskattningen av personaloptioner, utvidgat växa-stöd för först anställda, begränsad uppräkning av skiktgränserna, ändrad beräkning av bilförmån. Om förslagen blir verklighet är i dagsläget oklart, inte minst 3:12-reglerna. Det försvårar planeringen, exempelvis beslut om utdelning. Förmodligen kommer många att avvakta höstens beslut innan beslut tas om exempelvis extrautdelning av sparade belopp som kan tas ut till 20 procent skatt.