Vid försäljning och uttag av skogsprodukter från egen skog får man göra skogsavdrag med 30 % av årets intäkter av sådan försäljning och sådant uttag. Medan vid försäljning av rotpost eller avverkningsrätter får privatpersoner dra av 50 % av årets intäkt.

Om man genom ett intyg kan styrka att köpet av jordbruksfastigheten är ett led i en yttre rationalisering är avdragsbeloppen. 100 % (rotpost) eller 60 % (avverkningsrätt).

skogsväg skogsavdragUnder den tid man äger skogen får skogsavdraget för privatpersoner och dödsbon vara högst 50 % av skogens anskaffningsvärde för alla innehavsåren sammanlagt.

Exempel för skogsavdrag

En jordbruksfastighet blir köpt för 1 milj kr. Taxeringsvärdet är 500 000 kr, varav 400 000 gäller skogsbruksvärdet. Skogens anskaffningsvärde blir då fyra femtedelar av inköpspriset. 800 000 kr. Under hela innehavstiden får skogsavdraget sammanlagt uppgå till högst 400 000 kr för en privatperson.

Vid arv, gåva samt bodelning tar den nye ägaren över gamle ägarens värden. Och får under sin innehavstid göra så stort skogsavdrag som gamle ägaren skulle fått göra om han fortfarande ägt skogen. Skogsavdraget måste vara minst 15 000 kr per beskattningsår och minst 3 000 kr för varje delägare om skogen är ägd av flera.

Vid avyttring ska man återföra skogsavdrag. Vilket också gäller tidigare ägares avdrag om fastigheten blir överagen genom bodelning, arv eller gåva. RÅ 2011 ref 79.

Råd vid försäljning av skog

Försäljning bättre än gåva

För att kunna göra ett stort skogsavdrag kan köp vara bättre än gåva när föräldrar ska överlåta en skogsfastighet till barn.

Nackdelen av att det då kan bli kapitalvinstskatt kan bli uppvägd upp av att 50 % av skogens anskaffningsvärde vid köpet blir ett skogsavdrag. Köp kan vara bättre än gåva om stora avverkningar blir gjorda åren efter överlåtelsen. Och om skogsfastigheten dessutom ska behållas av barnen under lång tid. Skogsavdraget kan då sänka skatten kraftigt under avverkningsåren.

Nu när gåvoskatten har avskaffats kan dock argumenten för gåva väga över i många fall och vara det naturliga alternativet när det inte är aktuellt med avverkning. Se även jordbruk och näringsfastighet.

Dra av tidigast möjligt

Det är bäst att försöka utnyttja skogsavdraget så tidigt som möjligt. Om du under första året du äger en skog avverkar så mycket att du kan utnyttja hela skogsavdraget och äger skogen i 20 år får du i princip 20 års skattekredit.

Här kan du läsa mer om skogsavdrag och jordbruk

Sänk skatten med skogskonto

Sänk skatten för jordbruket