Redovisning av jordbruk och skogsbruk tas upp som inkomst av näringsverksamhet. Man räknar dock mangårdsbyggnaden som privatbostadsfastighet, om ägaren eller närstående till ägaren bebor eller är avser att bo där. Se privatbostadsfastighet. Det går därför inte att dra av reparationer på gårdens boningshus mot inkomster på jordbruket.

Inkomsterna av jordbruk och skogsbruk ska redovisar man därför efter bokföringsmässiga principer. Undantag har gjorts för avverkningsrätt då ersättningarna får fördelas i takt med att betalningar inflyter.

Den som också har också en annan näringsverksamhet utöver jordbruket ska deklarera för båda verksamheterna i en och samma näringsverksamhet som kan vara antingen aktiv eller passiv. Se näringsverksamhet. Särskilda regler finns om skogsavdrag och skogskonto.

Värdet av att nyttja bostaden på jordbruksfastigheten: Se bostadsförmån.

Vid försäljning gäller de kapitalvinstregler som redovisas under näringsfastighet.

jordbruk sänka skattRåd för jordbruk

Så sänker gården skatten

Den som köper en skogsgård kan på flera sätt sänka sin skatt: För den som utöver skogsverksamheten har en annan näringsverksamhet finns det alltid möjlighet att inom samma näringsverksamhet kvitta underskottet av skogen mot överskott av den andra verksamheten. Detta gäller också den som bedriver ett aktiebolag som har både skogsbruk och annan verksamhet. Underskott kan i vissa fall också kvittas mot tjänst. Se kvittning.

Om det blir ett överskott t ex efter skogsavverkning går det att skjuta på skatten genom insättning på skogskonto och avsättning till expansionsfond och periodiseringsfond. På en del av överskottet blir det bara 30-procentig kapitalskatt. Anskaffningsutgiften för marken blir nämligen normalt ett underlag för positiv räntefördelning och beskattad med 30-procentig kapitalskatt.

Det kan gå att få enbart kapitalbeskattning vid avverkning om den avverkningsklara marken först styckas av och säljs till den som ska köpa virket. Det blir då kapitalvinstbeskattning. När skogen avverkats kan marken eventuellt köpas tillbaka.

Läs mer om skog och jordbruk

Skattebefrielse för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk

Så sänker du skatten med skogskonto

Så gör du avdrag för skog