Hur gör man en skatteuträkning på dina privata inkomster. Skatten på förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet) och kapitalinkomst räknas ut var för sig på detta sätt:

Beskattningsbar förvärvsinkomst

På den beskattningsbara inkomsten sedan grundavdrag dragits av betalas kommunalskatt och eventuellt statlig skatt. Utöver dessa skatter tillkommer i deklarationen den allmänna pensionsavgiften på 7 % och beräknas på upptill 8,07 inkomstbasbelopp. Den allmänna pensionsavgiften dras sedan av från inkomstskatten.

Skatteuträkning för kapital

Räntor, kapitalvinster samt inkomst av uthyrning från privatbostäder tas upp i inkomstslaget kapital. Försäljningsvinster på bostäder tas upp enligt regler under försäljning av villa och bostadsrätt. Ränteutgifter dras av. Dessutom dras kapitalförluster av, men normalt med bara 70 % av den verkliga förlusten. Skatten på slutsumman blir 30 % i statlig skatt.

Om ränteutgifterna och kapitalförlusterna är större än inkomsterna blir det en skattereduktion, som är 30 % av underskottet upp till 100 000 kr. Därutöver är reduktionen 21 % av underskottet.

skatteuträkning

Läs mer om skatteuträkning i enskild firma

Lön i enskild firma – Så räknar du fram lönen i ditt eget företag

Skatt i enskild firma – Här kan du räkna ut skatten i ditt eget företag

Skatteverket