Det är den inkomst, som återstår sedan allmänna avdrag och grundavdrag räknats bort, och på vilken skatten beräknas, alltså beskattningsbar inkomst. Grundavdraget görs både statligt och kommunalt. Eftersom grundavdragets storlek varierar, påverkas också marginalskatten, framförallt vid lägre inkomster. Se marginalskatt och Snabbfakta.

Läs mer om beskattningsbar inkomst

Skatteuträkning – Så räknar du ut din skatt på förvärvsinkomsten

Marginalskatt – Så påverkar marginalskatten din inkomst

Grundavdrag – Vad innebär grundavdraget och hur stort är det?

Skiktgräns

Skatteverket