Familj

/Familj

Bodelningsavtal – Ladda ner en gratis mall för bodelning

Bodelning ska alltid göras vid skilsmässa eller makes död, men kan också göras under bestående äktenskap. En oklar äganderättssituation kan exempelvis klaras ut genom bodelning och bodelningsavtal – och egendom kan bodelas för att makarna ska uppnå skattefördelar eller att någon av makarna riskerar att bli skuldsatt. I anmälan (till skatteverket) räcker det att makarna

Äktenskapsförord – Ladda ner en gratis mall med exempel

Äktenskapsförord Egendom som ägs av två makar är deras gemensamma egendom, giftorättsgods. Men detta kan upphävas med hjälp av ett äktenskapsförord, som gör att hela eller en viss del av egendomen blir var och ens enskilda egendom. Mall för äktenskapsförord Vi, (namn, personnummer) och (namn, personnummer), avtalar härmed om följande äktenskapsförord. All egendom som någon

Testamente – Ladda ner en gratis mall för att upprätta ett testamente

Om man vill upphäva den normala arvsordningen skriver man ett testamente. Det måste vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Dessa får inte vara närstående till testator eller till den som får egendomen och får heller inte vara under 15 år. Testamente bör man exempelvis skriva om man i ett samboförhållande vill att

Lättare få avdrag vid giftermål

Giftermålet kan vara avgörande vid beskattningen och man räknas som gift så länge man sammanlever. Även de som inte är gifta behandlas i deklarationen som gifta om de sammanlever och har eller har haft gemensamt barn fött senast den 31/12 året före inkomståret. Att räknas som gift under inkomståret ger skattekonsekvenser. De som i deklarationen

Arvsskatt

Den svenska arvsskatten har slopats för dödsfall efter 16 december 2004, men i många andra länder finns arvsskatten kvar. Svenskar kan därför fortfarande få betala arvsskatt när deras anhöriga äger exempelvis hus i Spanien. Arvsskatt i Spanien och Frankrike Trots att den svenska arvs- och gåvoskatten har avskaffats, kan det bli sådan skatt på egendom

Arv – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Arvsskatten har avskaffats för arv, men bouppteckning ska alltid ske efter en avliden, oavsett boets värde, och inom tre månader. Två förrättare ska utses, dock inte någon nära anhörig, för att göra bouppteckningen och alla dödsbodelägare ska kallas till mötet. Den ska skickas till skatteverket senast en månad efter mötet. Om tillgångarna enbart räcker till