Marginalskatt är den skatteprocent du får betala på en extra intjänad hundralapp. Den skatteprocent som du betalar på hela din inkomst är ofta betydligt lägre. Se Snabbfakta.

Tjänst, näringsverksamhet

Marginalskatt för inkomst av tjänst och näringsverksamhet varierar beroende främst på att den statliga skatten tas ut med högre % när den beskattningsbara inkomsten överstiger vissa skiktgränser. På inkomst som överstiger den nedre skiktgränsen betalas statlig skatt med 20 % och skatten stiger till 25 % när inkomsten överstiger den övre skiktgränsen. Se Snabbfakta var gränserna går.

Marginalskatt varierar också beroende på konstruktionen av grundavdrag, jobbskatteavdrag och avdragsrätten för allmän pensionsavgift. Grundavdraget trappas upp vid låg inkomst och trappas ned när det nått sin höjdpunkt. Nedanstående tabeller för marginalskatten tar hänsyn till grundavdrag.

marginalskattRåd vid marginalskatt

Ta sabbatsår vid rätt tid

För den som tänker ta en längre tids tjänstledighet och betalar statlig skatt på en del av inkomsten är det viktigt att tänka på marginalskattegränserna. Det är då betydligt bättre att dela upp ledigheten på två kalenderår. Än att ta ledigt under ett helt kalenderår. För den som har en årsinkomst på 400 000 kr kan inkomstskatten exempelvis sänkas med ca 30 000 kr om inkomsten istället delas upp mellan åren.

Kapitalinkomst

För kapitalinkomst är marginalskatten normalt 30 %, oavsett inkomstens storlek. Men för kapitalvinster på privatbostadsfastigheter är den 22. Om dessa inkomster ökas för den som är drabbad av avdragsbegränsningen (underskott på mer än 100 000 kr) minskas marginalskatten från 30 till 21 % (se kapitalunderskott).

Läs mer om marginalskatt och avdrag

Här hittar du fler tips och råd om skatt och avdrag

Ekonomifakta

Ladda ner våra gratis avtalsmallar

Framtidsfullmakt – Ladda hem en gratis mall för framtidsfullmakt

Gåvobrev – Ladda ner en gratis mall för gåvobrev

Testamente

Här hittar du våra gratis avtalsmallar inom skatt och juridik