Förvärvsinkomster som inte till någon del ger rätt till socialförsäkringsförmåner beläggs med en särskild löneskatt.

Löneskatt med 24,26 % ska betalas på inkomst av passiv näringsverksamhet och på all näringsverksamhet som drivs av dödsbo.

Avdrag för särskild löneskattFör premie på pensionssparande som en egenföretagare kan dra av i inkomstslaget näringsverksamhet måste egenföretagaren betala löneskatt med 24,26 %. Det gäller också pensionspremier som betalas för anställda.

Löneskatt, 24,26 %, betalas även på företagens avsättningar till vinstandelsstiftelser.

Schablonavdrag för särskild löneskatt

I likhet med arbetsgivaravgifter och egenavgifter är också den särskilda löneskatten avdragsgill. Ett schablonavdrag på 20 % görs då i deklarationen för det inkomstår då löneskatten påförs. Året efter görs en avstämning mellan schablonavdraget och den verkligt betalda löneskatten.

Pensionärsavgifter

Pensionärer födda 1938 eller senare fick tidigare 24,26 % i löneskatt på löneinkomster. För pensionärer som fyllt 65 år är arbetsgivaravgiften 10,21 %.

Läs mer om inkomster och särskild löneskatt

Jobbskatteavdraget – Sänk skatten med jobbskatteavdrag

Lön i enskild firma – Så räknar du fram lönen i ditt eget företag

Få ut mer av din lön med löneväxling