En litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet som man kan räkna till aktiv näringsverksamhet ger rätt till avdrag för underskott mot inkomst av tjänst samma år som underskottet uppstår. Det får då ske utan de begränsningar till fem år efter starten som annars gäller för sådan kvittning. Men kravet är att man redovisar inkomster av sådant kulturarbete under inkomståret. Och de föregående tre åren i inte alltför obetydlig omfattning. Eller ca ett halvt inkomstbasbelopp om året.

Gör avdrag för kulturarbeteAvdrag för resekostnader

För löpande utgifter, som till exempel resekostnader, får man dra av under det första verksamhetsåret även om kostnaderna uppstod kalenderåret före året då verksamheten startade. Sådant avdrag får leda till underskottsavdrag.

Resor för kulturarbetare

Riksdagen har särskilt uttalat att så kallade fria kulturarbetare ska bli särbehandlade när det gäller rätten till exempelvis avdrag för resor, arbetsrum med mera. Resekostnader ska man medge såvida man inte kan anse att kostnaderna är personliga levnadskostnader. Man har särskilt markerat att resor kan ingå som ett naturligt led i verksamheten. Att make och barn medföljer på resan eller att resmålet är en populär turistort ska inte vara ett hinder för avdrag. I deklarationen bör man ange syftet med resan och kostnaderna ska vara specificerade. Avdrag för ökade levnadskostnader ska man inte ange efter schablon utan med den faktiska ökningen av levnadskostnaderna.

Läs under arbetsrum om möjlighet för kulturarbetare att dra av schablonbelopp för arbetslokal i egen bostad.

Läs mer om kulturarbete

Så gör du avdrag för studieresor, affärsresor och konferensresor

Ta vara på underskottet med underskottsavdrag

Näringsverksamhet – Allt du behöver veta när du startar företag

Kulturell verksamhet