Betygsätt sidan

Avdrag för kulturarbete

En litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet som räknas till aktiv näringsverksamhet ger rätt till avdrag för underskott mot inkomst av tjänst samma år som underskottet uppstår. Det får då ske utan de begränsningar till fem år efter starten som annars gäller för sådan kvittning. Kravet är att man redovisar inkomster av sådant kulturarbete under inkomståret. Och de föregående tre åren i inte alltför obetydlig omfattning. Eller ca ett halvt inkomstbasbelopp om året.

Gör avdrag för kulturarbeteLöpande utgifter, t ex resekostnader, får dras av under det första verksamhetsåret även om kostnaderna uppstod kalenderåret före året då verksamheten startade. Sådant avdrag får leda till underskottsavdrag.

Resor för kulturarbetare

Riksdagen har särskilt uttalat att sk fria kulturarbetare ska särbehandlas när det gäller rätten till exempelvis avdrag för resor, arbetsrum mm. Resekostnader medges såvida inte kostnaderna kan anses vara personliga levnadskostnader. Det har särskilt markerats att resor kan ingå som ett naturligt led i verksamheten. Att make och barn medföljer på resan eller att resmålet är en populär turistort ska inte vara ett hinder för avdrag. I deklarationen bör syftet med resan anges och kostnaderna specificeras. Avdrag för ökade levnadskostnader ska inte medges efter schablon utan med den faktiska ökningen av levnadskostnaderna.

Läs under arbetsrum om möjlighet för kulturarbetare att dra av schablonbelopp för arbetslokal i egen bostad.

Läs mer om kulturarbete

Så gör du avdrag för studieresor

, affärsresor och konferensresor

Ta vara på underskottet med underskottsavdrag

Näringsverksamhet – Allt du behöver veta när du startar företag

Kulturell verksamhet