Underskottsavdrag kan för privatpersoner vara av olika slag:

  • Underskott av kapital, då skattereduktion får dras av mot andra skatteinkomster och fastighetsavgift. Se kapitalunderskott.
  • Underskott av näringsverksamhet, som får sparas till senare år. Se kvittning.
  • Underskott av nystartad näringsverksamhet, som får dras av som allmänt avdrag och därigenom kvittas mot inkomst av tjänst. Se kvittning.
  • Underskott av konstnärlig verksamhet, som kan kvittas mot inkomst av tjänst. Se kulturarbete.
  • Underskott på andel i handelsbolag, enligt beskrivning nedan.

För aktiebolag får underskott överföras till nästkommande år, dock med följande undantag och specialregler:
Vid ägarbyten.

  •  Om underskottet gäller kapitalplaceringsaktier som bara får kvittas mot aktievinster.
  •  Kapitalförlust vid fastighetsavyttring.
  •  Kapitalförlust vid försäljning till närstående företag.

Avslutad verksamhet Se näringsverksamhet.

Läs mer om underskottsavdrag