Reseavdrag. Utgifter för studieresor, affärsresor eller konferensresor får dras av om de varit nödvändiga för intäkternas vidmakthållande eller om arbetsgivaren beordrat resorna. Det gäller både inrikes och utrikes resor. Dyrbara utlandsresor beordras dock sällan av arbetsgivaren, och kan därför vara svåra att få dra av.

reseavdrag flygplanFör avdrag krävs därför – förutom att resan varit nödvändig – att arbetsgivaren betalat full lön under resan och dessutom ersatt den anställde för reseutgifterna. Vanligtvis brukar i så fall arbetsgivaren betala samtliga utgifter för resan. För arbetsgivaren är sådana utgifter avdragsgilla som personalomkostnad. Av praktiska skäl vägras ofta företaget avdrag, även om resan har inslag av förmånsresa som därför i stället borde ha beskattats hos den anställde.

Semester-eller affärsresa? Om resan som arbetsgivaren betalat är förtäckt semesterresa är den skattepliktig för den anställde. Det gäller även om resan betalats av arbetsgivarens leverantörer eller kunder.

Men var går då gränsen mellan en förtäckt semesterresa och en studieresa, affärsresa eller konferensresa? Det är inslaget av rekreation, nöjen och vila som är avgörande. Om detta inslag är stort, t ex om en väsentlig del av tiden ägnas åt t ex utflykter är resan en skattepliktig förmån.