Kapitaltillskott är vad ägarna i ett företag tillskjutit som eget kapital utan att ställa några krav på löpande ränta. Kapitaltillskottet är därför en del av anskaffningsutgiften för aktierna eller andelarna. När vinst vid försäljningen av bostadsrätt räknas ut får tillskott till föreningen dras av. Eventuell återbetalning av tillskottet är skattefritt, men reducerar vad som får dras av som anskaffningsutgift. Se vidare bostadsrätt.

Vid beräkning av underlag för expansionsfond och räntefördelning får tillskottet alltid ingå i underlaget om det tillskjutits för att varaktigt användas i näringsverksamheten.

KapitaltillskottKapitaltillskott för aktiebolag: Se underskottsavdrag, fåmansföretag – 3:12-reglerna och aktieägartillskott.

Läs mer om kapitaltillskott

Bostadsrätt – Råd och tips som sänker skatten för bostadsrätten

Ta vara på underskottet med underskottsavdrag

Kommanditbolag – Fördelar och nackdelar med kommanditbolaget

SBC