Skatteskalan för statlig tjänsteinkomst är progressiv. Det kan därför löna sig för två makar att försöka omfördela inkomsten. Exempelvis genom löneuttag från egna bolaget eller minska respektive öka arbetstiden för att försöka komma under skiktgränsen för statlig skatt och få en bättre inkomstfördelning. Se marginalskatt.

InkomstfördelningFördelningen av inkomster mellan makar kan också ha betydelse för de framtida pensionsförmånerna. Genom att intjänad pensionsrätt inte ges på pensionsgrundande förvärvsinkomster över 8,07 inkomstbasbelopp.

Trots att kapitalskatten inte är progressiv kan det löna sig att i vissa fall fördela om inkomsten inom familjen. Se kapitalunderskott.

Läs mer om inkomstfördelning

Lättare få avdrag vid giftermål

Statistik om inkomster från SCB