Inkomsten för vård av andras barn är skattepliktig och utgifterna för vården får därför dras av. Se vidare dagbarn, fosterbarn och vårdkostnad.

Däremot är vård av egna barn personliga levnadskostnader som inte får dras av. Se dock rätts- fall under bil till jobbet då tidsvinsten i visst fall beräknats inklusive omvägen över dagis.