Barnkostnad

Inkomsten för vård av andras barn är skattepliktig och utgifterna för vården får därför dras av. Se vidare dagbarn, fosterbarn och vårdkostnad.

Däremot är vård av egna barn personliga levnadskostnader som inte får dras av. Se dock rättsfall under bil till jobbet då tidsvinsten i visst fall beräknats inklusive omvägen över dagis.

barnkostnadLäs mer om kostnader och avdrag för barn

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Lön till barn

Barns pengar

Barnpension