Inkomsten för vård av andras barn är skatteplik- tig och utgifterna för vården får därför dras av. Se vidare dagbarn, fosterbarn och vårdkostnad.

Däremot är vård av egna barn personliga lev- nadskostnader som inte får dras av. Se dock rätts- fall under bil till jobbet då tidsvinsten i visst fall beräknats inklusive omvägen över dagis.