En egenföretagare eller företagsledare i ett fåmansföretag blir själv beskattad för lön som betalas till egna barn som är under 16 år. Om åldersgränsen uppnåtts kommer barnet självt att beskattas för hela inkomsten. Förutsatt att lönen inte överstiger vad som kan anses marknadsmässigt med hänsyn till utbildning och arbetets art.

Råd om lön till barn

Dubbelt lönsamt

Det är mycket lönsamt för en företagare att betala ut lön till sitt barn som fyllt 16 år och som arbetat i företaget och inte haft någon annan inkomst. På en lön upp till ca 60 000 kr blir det mindre än 10 % i skatt. Dessutom är arbetsgivaravgifterna halverade för anställda som inte fyllt 26 år.

Läs mer om lön till barn

Barns pengar