Avdrag för förskottsränta medges bara för en månad efter utgången av inkomståret. Ränta som betalas år 1 men gäller för tiden t o m 31 januari år 2 får alltså dras av i deklarationen år 2. Se årsskiftesbetalningar.

Avdrag för räntekompensation som betalats vid förvärv av t ex obligationer medges när obligationen säljs eller räntekupongen betalas ut. Se fordringar.

Att tidigarelägga ett ränteavdrag ger en viss skattekredit och i vissa fall bättre avdragseffekt. Se avdragsbegränsning.

Läs mer om förskottsränta

Så skatteplanerar du legitimt

Genomsyn