Representation

Representation kan vara både extern, vid affärs- förhandlingar eller för att knyta kontakter, och intern, t ex personalfester och informationsmö- ten. Vanliga kostnader för representation är t ex mat, dryck (även vin och sprit), teaterbiljetter, betjäning och hotellrum.

Du får inte avdrag med mer än vad som anses vara skäligt. Därför kan du aldrig få avdrag för lyxbetonad representation. För vissa kostnader finns schablonbelopp. Se Snabbfakta.

Om kostnaden för representation är större än schablonbeloppen, får du inte heller göra avdrag för momsen på den del av kostnaden som över- stiger schablonbeloppen.

Schablonbeloppen används även om represen- tationen riktas mot företag i annat land eller om representationen sker i din verksamhetslokal eller i ditt hem.

Schablonbeloppet vid personalfester får även göras för anställdas familjemedlemmar och tidi- gare anställda. Högst två personalfester per år brukar godtas. Även vid personalfester får avdrag göras för kringkostnader med ett belopp som är dubelt så stort som normalt representationsbe- lopp. Kostnader för övernattning och logi är inte någon skattepliktig förmån.

Avdragen görs vanligen av företagen. Därför behöver en anställd oftast inte redovisa utgifterna i sin deklaration. Den som får en engångssumma av sin arbetsgivare för diverse representationsut- gifter ska däremot redovisa denna.

Avdragen ska kunna styrkas med kvitton på utgifterna och uppgifter på vilka personer och företag man representerat med.

Representation i hemmet Representation i hemmet bedöms ofta restriktivt av skatteverket, men det är något lättare att motivera avdraget om arbetsgivaren har betalat ersättning och lämnat underlag för avdraget (RÅ 1969 not 1584).

RÅD

Bjud med företagets kort
Om det på din kontrolluppgift står att du representerat ska de pengarna tas upp som inkomst i deklarationen, och samma belopp är avdragsgillt. Om du däremot betalar representatio- nen med arbetsgivarens kreditkort kommer din representation aldrig upp på kontrolluppgiften. Om man lägger ut för före- taget och sedan får betalt för utläggen av företaget behöver heller inte beloppet tas upp på kontrolluppgiften och då heller inte i deklarationen.

Internrepresentation Förinternrepresen- tation gäller samma schablonbelopp för extern representation och för styrelsemöte, bolags- stämma och revisionsmöte.

Fri kost vid intern representation (t ex personal- fester, informationsmöten och konferenser) är skattefri vid sammankomster som är tillfälliga och kortvariga.

Om konferensen pågår mer än en vecka eller återkommer regelbundet med korta mellanrum (varje vecka) kan det bli en skattepliktig förmån.

Den som bjuds på representationsmåltid behöver inte skatta för någon förmån.

§ Däremot kan restaurangcheckar vara skattepliktig, RÅ 1996 not 72.

Relaterade artiklar

 • LöneväxlingLöneväxling (0)
  Löneväxling innebär att en anställd sänker sin kontantlön och i stället får en förmån som arbetsgivaren bekostar, t ex en tjänstebil (se bilförmån) eller att […]
 • JämkningJämkning (0)
  Den som ser att för hög preliminärskatt dras och därför räknar med att få överskjutande skatt kan under inkomståret begära särskild beräkning av A-skatten (jämkning). […]
 • Utflyttning från SverigeUtflyttning från Sverige (0)
  I vilket land du ska betala skatt på inkomster och förmögenhet vid utflyttning beror bl a på hur följande frågor besvaras: 1. Är det tillfälligt utlandsarbete?2. Är […]
 • Sex råd för din bilförmånSex råd för din bilförmån (2)
  Förmånen av att få nyttja arbetsgivarens bil för privat bruk i mer än ringa omfattning är skattepliktig värderas normalt och schablonmässigt med ledning av […]
 • Sänk skatten med upphovsmannakontoSänk skatten med upphovsmannakonto (0)
  Med upphovsmannakonto kan man sprida en tillfälligt mycket hög inkomst så att den beskattas under flera olika år. Inkomsterna sätts då på ett särskilt bankkonto och är […]
 • ArbetsrumArbetsrum (0)
  Praxis för avdrag för arbetsrum som ligger i den egna bostaden är restriktiv (RÅ1981 1:21, RÅ 1975 ref 114). Avdraget tas upp under övriga kostnader, där endast den del som […]
Publicerad i Avdrag

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>