Den som säljer ett småhus eller en bostadsrätt kan av köparen erbjudas en hyreslägenhet. Värdet av hyreslägenheten ses inte som någon ersättning som ska påverka vinstberäkningen. Om värdet är så stort så att det blir en förlust, får den däremot inte dras av.

Råd för hyreslägenhet

Lämna hyresrätt i byte

Att lämna en hyresrätt i byt vid köp av en bostadsrätt eller villa för att få ned priset är ett lagligt sätt att få betalt för en hyreslägenhet. Enligt skattepraxis anses hyresrätten inte ha något värde då den inte får överlåtas mot ersättning.

Däremot kan man ta emot ersättning från hyresvärden för att avstå från besittningsskyddet, som däremot beskattas som kapitalinkomst (RÅ 2009 ref 79).

Se även uthyrning om reglerna för att hyra ut lägenheter.

hyreslägenhet

Svarta affärer för  hyresrätt

Det är enligt lag förbjudet att kräva betalning för en hyreslägenhet. Däremot är det inte olagligt att värdera en lägenhet vid byte till en bostadsrätt eller villa (NJA 1990 s 412), ersättning till hyresvärd, RÅ 2009 ref 79.

Läs mer om försäljning och köp av bostäder och hyresrätt

Checklista när du ska köpa ett hus

Så gör du avdrag vid husförsäljning

Gratis mall för ansökan om lagfart

Så mycket betalar du i stämpelskatt

Checklista inför flytten från huset eller lägenheten