Vid nyemission av en aktie får aktieägarna oftast teckningsrätter, som ger rätt att teckna nya aktier till ett förmånligt pris. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie till ett bestämt pris.

Vid avyttring av teckningsrättsbevis och delbevis, som erhållits med stöd av moderaktier, bestäms anskaffningsutgiften till 0 kr. Vid försäljning gäller samma beskattningsprinciper som för aktier, men schablonregeln får inte användas. Se kapitalvinst – aktier.

teckningsrätter

Råd för teckningsrätter

Sälj före nyemissionen

För den som inte vill delta i en nyemission är det ofta bättre att sälja av en del av aktierna innan teckningsrätterna skiljs av i stället för att sälja teckningsrätterna. Detta gäller om aktierna, inklusive värdet av de kommande teckningsrätterna, stigit med minst 400 %. Schablonregeln är då bäst att använda vid kapitalvinstberäkningen. Den regeln får däremot inte användas om teckningsrätter i stället säljs. Om du säljer dessa separat blir därför anskaffningsutgiften 0 kr.

Läs mer om teckningsrätter

Kapitalvinst – Sänk kapitalvinstskatten på aktier

Inköpsrätter – Så fungerar en inköpsrätt

Delägarrätter – Så får du göra kvitta förlust mot vinst i delägarrätt

Så startar du aktiebolag – Skatteregler och råd när du startar aktiebolaget

Rättslig vägledning från Skatteverket