Grundregeln för all placeringsstrategi är att spara i olika sparformer samtidigt  – för att sprida riskerna på flera olika sätt (riskspridning). Man kan då göra en uppdelning i fyra grupper:

  1. Svenska aktier.
  2. Utländska aktier.
  3. Svenska placeringar med låg risk (aktieindexobligationer, räntefonder, premieobligationer och obligationer).
  4. Utländska placeringar med låg risk (t ex räntefonder i utländska valutor).

Index svänger kraftigt Den som har ett större kapital att placera sprider sina risker bäst genom att se till att kapitalet är fördelat på samtliga fyra grupper ovan.

Statistik som sträcker sig över tiotals år visar att aktier oftast ökat mer i värde än räntebärande placeringar.

Pengar för riskspridningRåd för bra riskspridning

Ju mindre risker du är beredd att ta desto mer räntebärande placeringar bör du ha i din portfölj. Det finns också andra placeringar med mindre risk än aktier och aktiefonder, t ex aktieindexobligationer. Läs under optioner hur dessa kan användas för att minska risken.

För den som är ung är spartiden oftast längre än för den som är gammal. Unga bör därför ha en större andel aktier än den som är äldre. För den som ska spara regelbundet åt barn eller barnbarn under deras uppväxt är därför aktiefonder oftast den bästa sparformen.

För riskspridning inom gruppen aktier bör man ha flera olika aktier i olika branscher, eftersom aktier i olika branscher rör sig olika under konjunkturerna. Den som sparar i enskilda svenska aktier bör ha minst 6–7 olika aktier i olika branscher. Bland aktierna är riskerna något lägre för investmentbolag, eftersom dessa i sin tur äger aktier i många olika företag. Risken i en aktiefond är av det skälet också mindre än för en enskild aktie.

Att ha aktier och fonder som rör sig åt olika håll är också en strategi för att minska risken. För fonder och aktier som stigit kraftigt är risken för nedgång ofta större. Rysslandsfonder som stigit kraftigt tidigare år och som sedan rasat är ett exempel.

Köp vid olika tidpunkter

Genom att köpa aktier och aktiefonder vid olika tillfällen ökar man riskspridning ytterligare. Den som t ex köper aktier för 100 000 kr på en enda gång kan ha tur och råka köpa när kurserna ligger i botten, men lika gärna otur så att kurserna är på topp vid köpet. Det är därför bättre att dela upp en investering på flera köptillfällen.

Att regelbundet spara ett visst belopp varje månad i en aktiefond är därför ett både säkert och lönande sätt att spara. Det visar sparandet i allemansfonderna.

Man sprider också riskerna bäst genom att sälja vid olika tillfällen. Om man köper eller säljer alltför få aktier slår dock avgifterna hårt, eftersom ett minimicourtage tas ut.

Riskspridning: Gardera för kronfall

För att öka riskspridningen bör man placera en del av sina tillgångar i utländska aktier, trots att det kan vara lättare att välja bland svenska aktier som man känner till än bland den rika flora av utländska aktier som finns. Utländska aktier bör man därför ha i form av andelar i utlandsfonder.

Genom att äga utländska aktier eller aktiefonder sprider man också valutarisken. Den som tror på försvagad krona kan även placera en del av räntedelen i utländska räntebärande placeringar, vilket främst är utländska räntefonder. Det är inte den valuta som fonden är noterad i som är avgörande för kursutvecklingen, utan valutan på de aktier eller obligationer som fonden köpt.
För den som vill placera utomlands utan att ta valutarisk kan aktieindexobligationer vara ett bra alternativ.

Skattesituationen

Skattens betydelse för valet av placeringsform har minskat, då skattereglerna mellan olika sparformer nu är mer likformiga. Det finns dock skattefördelar med vissa sparformer. Det är då viktigt att göra en totalkalkyl, så att inte skattevinsten äts upp av de avgifter som blir vid extra transaktioner.

Vid försäljning av förlustaktier bör man tänka på att man får bästa avdragseffekt om man samma år säljer aktier med vinst. Se vidare kapitalvinst – aktier och kapitalförlust – aktier.

Genom att sälja värdepapper med kapitalvinst de år då man har stort kapitalunderskott kan man också försöka komma ifrån avdragsbegränsningen som slår in vid kapitalunderskott på mer än 100 000 kr.

Vilken av två makar som äger kapitaltillgångar kan påverka skatten då avdragsbegränsningen vid kapitalunderskott slår in.

Läs mer om riskspridning

Minimera förlusten med stop-loss

Aktiefonder – För- och nackdelar med aktiefonder

Riskanalys – Gratis mall i Excel med exempel för riskhantering i projekt

Läs mer om hur du sprider riskerna