Med upphovsmannakonto kan man sprida en tillfälligt mycket hög inkomst så att den beskattas under flera olika år. Inkomsterna sätts då på ett särskilt bankkonto och är skattefria tills pengarna tas från kontot. Av räntan som erhålls på pengarna innehåller banken 15 % i form av en källskatt.

Den del av författarinkomsten som överstiger 30 000 kr under ett år (dock lägst 10 000 kr och aldrig mer än två tredjedelar av författarinkomsten) kan sättas in på detta speciella bankkonto.

Inkomsterna ska sättas in på särskilt upphovsmannakonto i bank senast den dag då deklaration ska ha lämnats. Kontot kan flyttas från en bank till en annan. Kraven för insättning är också att intäkten kommit upphovsmannen till del, enligt upphovsmannalagen, att intäkterna under året är minst 50 % större än de sammanlagda upphovsmannaintäkterna under något av de två närmast föregående åren.

Avsättningen till upphovsmannakonto får inte föranleda underskott. Insättning godtas inte om personen har dött under året och inte heller för delägare i handelsbolag och dödsbo för bolagets eller dödsboets inkomst.

Uttag från upphovsmannakonto

Uttag, som måste vara minst 1 000 kr, får ske tidigast i december året efter beskattningsåret. Efter sex år ska banken betala ut medlen (inklusive ränta).

Medlen får inte överlåtas eller pantsättas eller genom bodelning överföras till make. I så fall ska dessa tas upp som intäkt. Upphovsmannakontot ska även återföras till beskattning vid utflyttning.

När det gäller avsättning till periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning behandlas medel på upphovsmannakonto på samma sätt som skogskonto.

Läs mer om upphovsmannakonto

Källskatt – Så fungerar källskatter

Skatteverket